Zonder woorden ...AFBRAAK VILLA DOKTER VAN LIERDE (GEBOUWD IN 1914) EN OUD-GEMEENTEHUIS!
SCHEPDAAL VERLIEST ERFGOED!!!


O
ud-schoolhoofd van onze gemeenteschool Jacques Van Lierde (1856-1926) was de vader van dokter Van Lierde.Villa dokter Van Lierde (gebouwd in 1914/kadaster 1915) en nadien gemeentehuis Schepdaal.
Bij dokter Van Lierde kwam een stagiair om zich in te werken in de heelkunst.
Maar die stagiair had ook een oog voor de dochter Suzanne.
Drie keer raden wie die stagiair was ... juist! Albert Boeykens (nadien den doktoor van Schepdaal)
en ook nog enkele jaren burgemeester!
Link naar bouwkundig erfgoed

DEZE VILLA WORDT AFGEBROKEN!
Ons dorp verliest het oud-gemeentehuis en het gemeentepleintje met parkeermogelijkheid.
In de plaats komt waarschijnlijk een lange rij nieuwbouw met verdiepingen/handelshuis gelijkvloers ...
(verstedelijking/mogelijk verfransing) ... zonder enige verwijzing naar het verleden.
Met goede wil had het oud-gemeentehuis met een aangepaste restauratie een toffe handelszaak kunnen worden
en het gemeentepleintje met broodnodige parkeermogelijkheid blijven bestaan.
Standpunten/benaderingen van stedenbouw (Dilbeek/Leuven), inrichtende macht en mogelijke privébelangen zijn me niet bekend
en principieel volgens mij hier niet aan de orde.
DE ESSENTIE IS:
- volgens mij en vele anderen ... SCHEPDAAL VERLIEST ERFGOED!
- Waar/Wanneer en met wie is er geoordeeld/veroordeeld betreffende dit erfgoed?
- Zijn de nodige inspanningen hiervoor geleverd om dit erfgoed in stand te houden?

VROEGER EN NU
Villa dokter Van Lierde
 


???

De villa van dokter Van Lierde werd in 1914 gebouwd (met dank aan Magda Walravens voor de foto van toen) ...

Voor zover we weten gaat geen enkele 'Schepdalenaar', die het dorp ter harte neemt,
 akkoord met deze gang van zaken!


Bij vraagstelling in cultuurraad, erfgoed Dilbeek ... is geen enkel spoor gevonden betreffende enig
OVERLEG OF INSPRAAK.
Het vorige gemeentebestuur moet beseffen dat hun beslissing toen geen draagvlak had bij de lokale gemeenschap.
Eén ... waarom verkopen? Was er geen andere bestemming voor het gebouw mogelijk?
Twee ... bij de verkoop kon eenvoudig bepaald worden dat dit gebouw niet mocht afgebroken worden zodat ook ons gemeentepleintje bleef bestaan ...
Maar ... dit is niet gebeurd!!! Waarom?
Deze piste vergeten of niet overwogen?
Mogelijk om de verkoopprijs hoger te houden (volgens een Dilbeeks architect)?
Andere bron zegt zelfs dat dit pasmunt moest worden voor de bouw van de muziekacademie in Dilbeek???


Met de afbraak van ons oud-gemeentehuis verloor ons centrum liefst 14 parkeerplaatsen ...
zie hieronder de luchtfoto!