De Wereweide: het natuurproject van De Klimop ... 

in samenwerking met de milieudienst Dilbeek en Pro Natura Halle

Inventaris bomen en struiken (nog niet volledig) ... 17

es, eik, meidoorn, els, hazelaar, 

vlier, tamme kastanje, hulst, populier, iep of olm (zie 'de strijd van de iep'),

berk, wilg, lijsterbes, zoete kers, esdoorn, sleedoorn, sporkehout ...

Inventaris planten (nog niet volledig) ... ongeveer 75

speenkruid, sleutelbloem, bosanemoon, wilde hyacint, reuzenpaardenstaart,

hondsdraf, robertskruid, kleefkruid, salomonszegel, grote brandnetel,

gele dovenetel, witte dovenetel, paarse dovenetel, dagkoekoeksbloem, stekelvaren, klimop,

geel nagelkruid, wilde kamperfoelie, braam, aalbes, look-zonder-look,

scherpe boterbloem, kruipende boterbloem, pinksterbloem, beekpunge, watermunt,

heermoes, zegge (wellicht oeverzegge), pitrus, paardenbloem, gewone ereprijs, 

brede wespenorchis, gevlekte aronskelk, speerdistel, kale jonker, eenbes,

echte koekoeksbloem, koninginnenkruid, bosandoorn, bosbies, moerasspirea,

herderstasje, perzikkruid, akkerdistel, knopig helmkruid, muskuskruid,

madeliefje, klein hoefblad, hop, gewone hennepnetel, herderstasje, witte waterkers,

gewone berenklauw,  kruiskruid, rode klaver, witte klaver, veldlathyrus, kleine veldkers,

klein knopkruid, eendenkroos, gewone raket, harig wilgenroosje, daslook,

fluitenkruid, gewoon duizendblad, knopig helmkruid, de lisdodde en de witte waterkers (in de poel) ...