Het gehucht Goudveerdegem (Gafjeirgoem) ...
(laatste aanpassing 20.08.2016)


Beide foto's vóór 1920 (bij mijn weten tot hiertoe de oudste voor Goudveerdegem) - Huis Gysens (Scheestraat 21) tot 1920.


Foto 19.. (we zoeken) - Bloemenwagen op de Ninoofsesteenweg in Goudveerdegem voor het huis van Gustaaf De Dobbeleer (nu bureel Bato).
Tweede van links Sophie De Greef (geb. 1872/grootmoeder van de kinderen Wellemans uit de Gysensstraat).
De familienaam De Greef werd in 't Gafjeirgoems 'dei van greives'. Alle families werden toen benoemd als:
dei van boer, dei van bisjoe, dei van soekola, dei van Mahieu, dei van bollekes, dei van Roggeman, dei van de garage, dei van Gisj,
dei van Petj, dei van lakeu, dei van krontjes, dei van 'n ezel, dei van vogel, dei van de mannenmaker, dei van de masjer, dei van Bosmans, dei van Tuur Mot ...


Hierbij een foto van huize greives van 1923 (Gysensstraat 3) met Jean- Baptist Van Der steen en Sophie De Greef met dochter Jeanne.
Meer over de familie op de link www.schepdaal.be/reeks7.htm


Foto 19 .. (we zoeken) - Dei van Boer waren vroeger wagenmakers ... (huis gebouwd in 1901).
"Boer Michiels" bij het karrenwiel. Zijn hand rust op de schouder van Wis van Boer.
Naast Wis van Boer heb je Frans van Boer, de vader van Rie (nog renner geweest) en Marie-Louise (uitbaatster 't Wilgenhof) Cocquereaux.
Naast hem in volgorde: Yvonne, Pauline en Liz van "Sjalen Beus".
Net boven Frans van Boer heb je Marie van de Fijnen.
(met dank aan familie Walckiers)


Foto 1940 - Langgevelhoeve in het gehucht Goudveerdegem met 'Net van Bollekes' en kleindochter Maria (Scheestraat 17).
Op een rij achteraan: woonhuisdeur, staldeur, schuurpoort (op slot enkel met de grendel).
Uiterst rechts nog even een glimp van een lemen schuur.
 

Versieringen rond de kachel met wit zand.


Foto 1942 - Koffiepauze bij Net met dochter Bertha (en kleinkinderen) en zoon Petj. Een lange bank aan de muur zoals vaak in oude herbergen.


Foto 1946 - Jan van 'Bollekes' met zijn pijp voor de poort (nu Scheestraat 17/vroeger Galgestraat 47).
De schrijver van dit commentaar zit op de arm van zijn mama. Op de achtergrond het huis van de familie Gysens (nieuwbouw van 1920).
 Eigenlijk was de Galgestraat/Scheestraat toen nog een 'aarden weg'.


 Foto 1943 - Berlanger Palmyre (oudste dochter van Jan en Net Berlanger met echtgenoot Arthuur op de Rinkeling.
Op de achtergrond naar het zuiden toe geen bewoning te bespeuren (in 't 'Tiendagwand' en naar 'Den Uil' toe).
 

Foto 1971 - Luchtfoto van het kruispunt (vijfhoek).


Kapel van Goudveerdegem (bron A.Masius Lennik)


Een paar foto's die herinneren aan de oorspronkelijke kapel.


De kapel (1844) in de weide van boer Plas.


Bron: Andreas Masiuskring Lennik


't Hof waar Net en Lomme (broer en zus) leefden ... (foto bij afbraak in 1974/dank aan Michel Peetermans)
een vroegere tiendenschuur ... de kapel verhuisde naar Vijverselen (zie de info hieronder in het krantenknipsel)

Oude tiende schuur op Ferrariskaart (toestand 1777). Nu kruispunt Scheestraat en Hoevestraat.
Op dit ogenblik nog steeds een onbebouwd perceel.

't Hof op de Atlas buurtwegen (toestand 1845). Merk op hoe de Ninoofsesteenweg vanaf 1827 Goudveerdegem in twee deelde.
Onderaan midden de langgevelhoeve van o.a. mijn grootouders (Scheestraat 17).


Nog een paar foto's van ''t hof ' voor de afbraak ... (met dank aan Fons Van Droogenbroeck).Foto 1948 - De praalwagen (inhaling pastoor Van Mulders) op de Ninoofsesteenweg tussen 'dei van bisjoe' en Fons 'van soekola'.


Foto 1948 - Herberg 'IN DEN DEPOT VAN DEN TRAM' later bij 'Charles Beus'


Garage en benzinestation Heremans ... ook onderpastoor Jozef De Bondt staat er bij. Nadien kwam er in het rechtse deel nog een modern café.
En in de jaren '70 het restaurant 'In den Boer'.


Kermis in Goudveerdegem 1947
Jong verloofden Arthuur Van Eeckhoudt/Jeanne Roozeleer en Suzanne Van Rossem/Roger Roozeleer


Foto 1927 - Vroegere boerderij 'Tuur Mot'


Foto ongeveer 1980 - Huis Gysens in de Scheestraat 21 nieuwbouw van 1920 (ondertussen ook al afgebroken).


In 1937 werd Goudveerdegem opgeschrikt door de moord op de jonge Alice ...


Hierboven de tekst van het moordlied dat toen in plaatselijke herbergen gezongen werd.
Het moordlied was vóór de moderne media zeer verspreid in Vlaanderen. Was er ergens een moord gebeurd, dan werd erop een tekst in 'karamelleverzen' gemaakt.
In 't café bij 'Staaf van Aren' (nu kapper François) werd dit lied toen gezongen door dochter Suzanne Roggeman (1920-2014).
Zij bezorgde ons ook de getikte brief en het doodsprentje. Voorlopig hebben we geen foto van 't café.

Foto links in de tuin achter haar ouders café in de jaren '40. Foto rechts in 2012 in De Rare Vos. Een ferme madam voor haar leeftijd.


Aardbeienpluk in Goudveerdegem (foto familie Roger De Camps).
Ondanks de lieve glimlach ...wie het ooit gedaan heeft voelt waarschijnlijk nog even de pijnlijke rug.
In 1920 waren in Schepdaal op 417 gezinnen er 271 die aardbeien kweekten voor de markt (dat is bijna 7 op 10) (volgens A. Masius Lennik).


Aardbeienpluk in de Keitskestraat/Goudveerdegem.
Let op de serres op wieltjes die op de rails konden verplaatst worden.
(foto familie Van der Voorde Erik)


Foto 1960 - Een duivenmelker stapt naar het café 'In de Reisduif' om zijn wedstrijdduiven
in te korven voor een volgende vlucht.


Foto 1968 - De tramstatie met erachter café 'Bij den Mandenmaker'.


Foto 1969 - De tramstatie richting Brussel. De trams richting Brussel en Ninove passeren elkaar.


Café Biaritz 1962 (bij Ritj of Irma vroeger)


Alle helden van de wielerclub Goudveerdegem Sportief bij café 'Petj'.

Foto 1970 - Koers in Goudveerdegem natuurlijk ... Naast de winnaar ... Paula Massagé (met bril) en rechts Rie Keymolen met sjaal.
Vooraan links de broers Rudy en Danny Mackens.
Beroepsrenner Staaf Van Vaerenbergh ... een link met Goudveerdegem?

Opsomming herbergen:
- 't Bergsken op
- bij de Schoenmaker
- bij Petj
- bij Staaf van aren
- In de Garage
- bij Trif
- bij Charles Beus
- bij Koekenbeek
- bij Mahieu (In de Zoete Inval)
- Biaritz
- bij de Smet (Cafe in de Smidse)
- bij de Masjer
- bij de Mandenmaker
- bij Coppens (Dobbeleer)
- bij Boer
- de Verloren Hoek

Met 'De Korenbloempjes' op stap in Goudveerdegem

Zie ook voor de herbergen de link hieronder ...
http://www.schepdaal.be/schepdaalseherbergen.htm

De wielerclub ...
De 'jubilees' ...
De kareelbekkers van Pie Nijs ...
Boerderijbrouwerij op oude kaart ...
(onafgewerkt)

Contact voor aanpassingen/aanvullingen of opmerkingen: raymond.berlanger@telenet.be