Hoe oud is een boom?

Een courante vraag van de leerlingen ...

 

Een (wiskundige) oefening kan een gedacht geven (rekenen in het bos dus):

- meet de omtrek van de stam vb. 200 cm

- deel de omtrek door 6,28 (2 X getal pi) om de straal te zoeken

  vb. 200 : 6,28 = ongeveer 31 cm als straal dus

- stel per cm 2 jaarringen 

- dan kan die boom (31 cm X 2) ongeveer 62 jaar oud zijn

 

Met verschillen tussen boomsoorten enz. wordt hier natuurlijk geen rekening gehouden.

Het blijft een na´eve benadering. Maar zeker heel belangrijk ... de boom moet niet omgehakt worden om een idee te hebben.

 

Deze benadering werd enkel getest bij de notelaar in mijn tuin!!! Tien jaar mis want die boom staat er precies 52 jaar.

Vergeet het me niet te zeggen als ik me misrekend heb.