Luchtgevecht sperwer en meeuwen boven De Wereweidehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Sperwer_(roofvogel)zijn plukplaats ...