De bosanemoon en het speenkruid

Hoe kunnen zij er zo snel bij zijn?

De
wortelstok van de bosanemoon is een onderaardse stengel (dus geen wortel) met reservevoedsel.
Vroeg in de lente ontwikkelen zich hieruit de stengels met bladeren en bloemen.
De wortelstokken 'wandelen' ondergronds het bos door en verklaren zo de bloemtapijtjes.
En hoe speelt het speenkruid het klaar?Wortelknolletjes ("speentjes") vol reservevoedsel reeds om de volgende lente snel te kunnen groeien.

Ook onze aardappel zijn wortelknollen. Niet verwarren met de wortels van de plant.