Klasfoto's van meester Pierre Van Cauter ...


meester Pierre met het eerste leerjaar schooljaar 1954-1955
rij 1 Tuur Van Hees en Theo Van Lint - rij 2 Karel Notaerts, Frans De Greef, Maurice Janssens en Armand Walravens
rij 3 Roger Servranckx, Danny Van Der Kelen, René Van De Gucht en André Roobaert
rij 4 Jean Spinnoy, ?, Willy De Cooman, André Longin en Robert Van Droogenbroeck
(met dank aan Willy De Cooman voor de foto en de namen van de medeleerlingen)


meester Pierre met het tweede leerjaar schooljaar 1954-1955
(link naar de namen met dank aan Roger De Bolle)


meester Pierre (Van Cauter) met het 1e leerjaar in 1962-1963 (en ook meester Luc erbij)meester Pierre met het eerste leerjaar 1970-1971


meester Pierre met het vierde leerjaar 1971-1972meester Pierre met het vierde leerjaar 1973-1974


meester Pierre met het vierde leerjaar 1974-1975

info over deze foto's beslist welkom ... (raymond.berlanger@pandora.be)