Natuurlijke stilte

Het wordt moeilijk om in ons land nog stilte te vinden.

Natuurlijke stilte, want het geluid van vogels en de wind stoort niemand.

Zelfs als het even stil lijkt, is er op de achtergrond nog allerhande lawaai te horen.

Lawaai vervuilt hoe langer hoe meer de natuur.

 Zoek een rustige plek.

Zet je in een kring.

Sluit op een sein van iemand allemaal samen je ogen.

Maak het enkele minuten stil.

Luister aandachtig naar alle geluiden om je heen.

 Groetjes

KWAAK