Enkele foto's van de paddenstoelen in De Wereweide

- hoofdzakelijk in het nattere benedenbos
- ze fladderen met hun plaatjes om gezien te worden
-
toch nog even meegeven: geen enkele paddenstoel (wet is wet) mag geplukt worden