Deze genummerde reeks foto's ('postkaarten') zijn van de jaren 1920 (precies jaartal nog niet achterhaald / wel vr 1925).
Juist de fotograaf/drukker (?) maakte er 'SEH ...' van i.p.v. 'SCH ...'.


Villa dokter Raymond Van Lierde.
In gebruik in 1914 (kadaster 1915) volgens 'Inventaris Onroerend Erfgoed'.
(foto met dank aan Magda Walravens)


Op de voorgrond Louis De Dobbeleer (schoolhoofd / landmeter / burgemeester / zijn zoon Frans werd schoolhoofd van 1968 tot 1980).
De school en het schoolhuis werden geregistreerd op het kadaster in 1909 en werden gebouwd door het Bureel van Weldadigheid van Schepdaal.


Rond 1950 werd de straatnaam gewijzigd in Emile Eylenboschstraat (burgemeester).
Vanaf het trammuseum richting Sint-Martens-Bodegem bleef de naam Wijngaardstraat behouden.
Vlak voor de kerk (1853) de oude pastorij (1794). In de huizenrij rechts een herberg.
 

We kijken richting Brussel op de Ninoofsesteenweg. De huizenrij rechts (Estaminet) staat er nu nog (deur en venster ondertussen dichtgemetseld).
Toen inderdaad reed nog de stoomtram. Slechts vanaf 15 september 1925 reden elektrische trams tot Schepdaal.
Let op het spoor dat naar het station draait (nu het trammuseum). Helemaal rechts zie je ook het spoor dat doorloopt naar Eizeringen en Ninove.


De tramstatie van Eizeringen (we kijken richting Brussel/'Goudveerdegemberg').
Ook in het gehucht Goudveerdegem was een zijspoor voor goederenwagons.
Ik herinner me open wagons met steenkool en suikerbieten.


Links het schoolhuis (gebouwd in 1909). De Kerkstraat werd ondertussen Marktstraat. In de jaren zeventig verdween de schoolmuur.
Rechts natuurlijk het huis waar 'De Rare Vos' bekendheid verwierf.


Het gehucht Spanuit richting Ninove. In deze villa woonde de laatste jaren de zus van ereburgemeester Jef Valkeniers.
Emile Eylenbosch, de grootvader van ereburgemeester Jef, bouwde de brouwerij in 1893 en nadien de villa in 1919.
Let op de smalle Ninoofsesteenweg met links het spoor van de stoomtram.
Iets verder zie je een wissel om de tegenligger te laten passeren.


Nu kasteel Levenslust (grondgebied Lennik). De vijver is er nu niet meer. Wel nog de ijskelder voor het winterijs.