DE KLIMOPPERS NAAR DE BRASSERTENTOONSTELLING
IN HET TRAMMUSEUM

Naast een veertigtal Brassercartoons hingen de werkjes van vijf en zes.
Deze leerlingen werden uitgedaagd om ook een leuke cartoon te maken. De mooiste drie wonnen een prijs.

Link naar info Brasser en onze school