DE INKTZWAM

Plotseling staan ze er ... 'frank en vrij'  ... na een paar dagen sneuvelen ze ...