WO 1 - Een reeks foto's van de familie Jef ValkeniersAlbert Valkeniers met pijp zittend op vensterbank.

Contact voor aanpassingen/aanvullingen of opmerkingen: raymond.berlanger@telenet.be