Gegevens en foto's verzamelen is een werk van lange adem en vraagt heel wat geduld en moeite ...
 Vanzelfsprekend vinden we dus dat foto's en gegevens van deze website enkel met bronvermelding (www.schepdaal.be) kunnen gebruikt worden.Wegens persoonlijke redenen is de welkompagina
met actuele gebeurtenissen weinig aangepast sinds juni 2019.
Gelieve bij je bezoek hiermee dus rekening te houden.
De andere items van het menu zijn natuurlijk wel oké.


Uit HLN 09/11/21Link naar vroegere Schepdaalse brouwerijen op deze website ...Het woord aan schepen van sport! Geen vijvers meer voor FC Schepdaal!


BISTRO LA MORSA WEER OPEN

EEN AANWINST VOOR ONS DORPSCENTRUM

IN DE GROENPOORT ... herberg sinds 1923!Opvallend was beslist de grote steen aan de voorgevel. Erfgoed ...
De veldwachter sprak toen af en toe de kerkgangers toe van op die steen over nieuwe onderrichtingen.

Later noemde de herberg zich ook 'Café Antoine' (foto kadaster 1955). Met dank voor de foto's en info van Magda Walravens.


   


Belangrijke opmerkingen 
bij het inschrijvingsbeleid in onze dorpsscholen:
1. Ouders van kleuters die al drie, vier jaar trouw zijn aan de vrije kleuterschool Trip Trap zijn niet zeker 
van de overgang naar de lagere gemeenteschool De Klimop!
2. Onze kinderen uit afgelegen Schepdaalse gehuchten moeten ook, zoals van oudsher,
naar onze dorpsscholen kunnen!
3. De ouders uit deze gehuchten verliezen anders hun kans op vrije godsdienstkeuze!
Geen oplossing capaciteit dus voor onze deelgemeente Schepdaal!Neen, je moet niet naar het Hallerbos om boshyacinten te bewonderen!

Dit kan ook in het IJSBOS (omgeving Spanuit)! 
Met Trage Wegen Dilbeek maakten we een bepijld pad door dit prachtig natuurgebied!
Vertrek hoek IJsbergweg/Oude Geraardsbergsebaan naar de spoorweg toe.
Het Pedemolenpad door ons natuurgebied ...
LENTE IN DE WEREWEIDE!!!

De Wereweide 2004-2019 ... 15 JAAR !

Klik op de foto voor info van De Wereweide ...


 
Klik hierboven voor alle info ...IN DE TIJD VAN TOTJ ....

kLIK OP DE FOTO

TURNLESSEN KVLV


KLasfoto's ieper

Er staat opnieuw een kerststal in Gafjeirgoem (gehucht Goudveerdegem)
HERDENKING 11 NOVEMBER 2018

Klik op de foto naar wwwschepdaalfeest.be

  

In memoriam ...
Jarenlang voorzitter Gemeenschapsraad Schepdaal tot 2012 en initiatiefnemer van Schepdaal Inform.
Naast frontman van de Schepdaalse gemeenschapsraad was Hugo ook bezieler van VTB-VAB Schepdaal, vandaag VTBKultuur.
Hartelijke dank voor al uw bijdragen aan onze Schepdaalse gemeenschap.
Ons intens medeleven aan de familie.


KVLV SCHEPDAAL MET FIETSEN EN WANDELEN
UITSLAGEN BRASSERRUN 2018
https://sqmtime.be/agenda/brasserrun-1

  


Naar herinnering Paul De Valck (Brasser)

SCHEPDAAL VERLIEST 'ERFGOED' IN MEI 2018!!!

1. Scheestraat!De geduldigde bewoners Scheestraat kregen eindelijk een nieuwe toplaag asfalt.
Allemaal blije gezichten!


2. Vijvers van FC Schepdaal


Deze maand start aanleg kunstgrasveld en Finse piste!
Weer een serieuze stap vooruit voor ons dorp!

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Levenslust


https://www.lennik.be/ro---rup-levenslust


De infoavond vorige dinsdag was voor velen ontgoochelend!
Naar verslag Persinfo!


BRIEF MET ALLE INFO AAN BUREN


MODEL BEZWAARSCHRIFT

Bezwaarschrift kan ten laatste morgen 27/04
(Sorry voor onze late Schepdaal Inform)

Zoals het gemeentebestuur Dilbeek tekent ook de Gemeenschapsraad Schepdaal bezwaar aan.


Inventaris landschappelijk erfgoed ... Wie of Wat kan dit zo maar veranderen?


Historische achtergrond door Raoul De Wolf (Masiuskring Lennik)

De Rare Vos opent opnieuw zijn deuren ... nu vrijdag 27 april!!!

Klik voor meerdere foto's 'DE NIEUWE RARE VOS'...
De Rare Vos vroeger http://www.schepdaal.be/rarevos.htm
STEM JEF ...
zoals Brasser het tekende lijken we het te gaan missen in Schepdaal ...

Proficiat! FC Schepdaal opnieuw naar 2e!Klik om beter te lezen

Neen, je moet niet naar het Hallerbos om boshyacinten te bewonderen!Dit kan ook in het IJSBOS (omgeving Spanuit)!
Met Trage Wegen Dilbeek maakten we een bepijld pad door dit prachtig natuurgebied!
Vertrek hoek IJsbergweg/Oude Geraardsbergsebaan naar de spoorweg toe.
(dank voor de mooie foto's van Dirk Van Vaerenbergh)Belangrijke opmerkingen
bij het inschrijvingsbeleid in onze dorpsscholen:
1. Ouders van kleuters die al drie, vier jaar trouw zijn aan de vrije kleuterschool Trip Trap zijn niet zeker
van de overgang naar de lagere gemeenteschool De Klimop!
2. Onze kinderen uit afgelegen Schepdaalse gehuchten moeten ook, zoals van oudsher,
naar onze dorpsscholen kunnen!
3. De ouders uit deze gehuchten verliezen anders hun kans op vrije godsdienstkeuze!
Geen oplossing capaciteit dus voor onze deelgemeente Schepdaal!

En 60+ met een ferme groep in Meldert

     

Het Pedemolenpad kreeg in natuurgebied De Wereweide nieuwe trappen


  

Vlaams Beleid Schepdaal

Geraardsbergsestraat 133
Vakwerkwoning op de hoek met de Kerkhofstraat waarvan het langgestrekte volume reeds aanwezig was op het primitief kadaster in 1829. 
Op deze locatie was al ook bebouwing aanwezig op de Ferrariskaart (circa 1770-1778)
.

Straatbeeld moet Vlaams blijven!

Een halve eeuw geleden! De foto van de MAAND!!!

1968 - De Brabantse Alpen! (Foto Peter van FRIET PLEZIER)


      Uit overzicht Schepdaalse herbergen ... http://www.schepdaal.be/schepdaalseherbergen.htm


BAR BODEGA DANCING RESTAURANT THE LORD
Ninoofsesteenweg

Nestor Van Bellinghen (geb. 1931) startte met dit groots project in 1971. Hij verbouwde de vroegere melkerij Sint-Rumoldus tot een ongeziene 'uitgangstempel'.
In 1974 overleed hij plots. Zijn zoon Emile zette de zaak verder tot eind jaren '90.

Heel wat internationale vedetten traden er op.
SALONS THE LORD "Where Life is Beautiful" ...Ook Schepdaalse verenigingen waren er vaak thuis ... fanfare Sint-Rumoldus, jaarmarktcomité ...

Erfgoed ... het verhaal van de melkerijen van Schepdaal!

http://www.dreepput.be/verhalen/melkerij.php


Spijtig dat collegebeslissingen de schouw en het oorspronkelijk uitzicht laten verdwijnen hebben!
Ondanks dat er een BPA voor de zone bestond! 'Volumes mogen niet gewijzigd worden' ...


Foto 2011 met schouw en nog het oorspronkelijke uitzicht van de melkerij duidelijk zichtbaar. Foto rechts toestand nu 2018!

Gemeenteraad bevestigt BURGERINITIATIEF
 
Opvolg dorpskern
Er werd besloten dat de éénrichting in de Kerkhofstraat meer nadelen dan voordelen had en dat deze test wordt opgeheven.
De éénrichting in de E. Eylenboschstraat zal wel blijven. Wellicht met parkeerhavens en snelheidsremmers.
Wij gaven volgende bedenking mee ...
Komende van de statie worden nieuwe bezoekers de Dreef opgestuurd ... maar dan?
Overwegen dat met twee wegwijzers deze mensen het marktplein vinden.
Ook aan het kruispunt Dreef/Geraardsbergsestraat volgen verbeteringen.

Een benadering 'Drie jaar Dorpskern Schepdaal' van
Robrecht Geeroms (klik voor het pdf-bestand)


MASTERPLAN CAERENBERGVELD

DEZE KEER
GEEN BEVESTIGING BURGERINITIATIEF!
Met de participatie van de burger werd in dit dossier een loopje genomen ...


Naar het einde toe werd alles zelfs strikt AUTORITAIR gestuurd!

Met de standpunten van VOLLEY SCHEPDAAL,
hoofdgebruiker van de sporthalsite,
 werd van geen kanten rekening gehouden!


POSITIEF IS NATUURLIJK DAT DE FINSE PISTE
EN HET KUNSTGRASVELD
ZULLEN GEREALISEERD WORDEN

Reacties na afsluiting 5 december 2017 ...


Klik op de link naar HLN


Link naar Persinfo


Reactie OpenVLD (klik pdf om te lezen)

ALS ER VAN AFBREKEN GESPROKEN WORDT IS DE GEMEENSCHAPSRAAD ATTENT
ZEKER ALS HET ONROEREND ERFGOED BETREFT ...

KERKHOFSTRAAT

Bij Inventaris Onroerend Erfgoed vinden we bovenstaande foto's en onderstaande beschrijving ...
 

Korte straat als afsplitsing van de Geraardsbergsestraat gelegen op een hoogte ten zuiden van het dorpscentrum met de kerk.

Het tracé van de baan kwam al voor op de Ferrariskaart (circa 1770-1778) en
 
werd ten tijde van de Atlas der Buurtwegen (circa 1841-1850) "Heylig Sacrament weg" genoemd.

Ten zuiden van deze straat ligt de gemeentelijke begraafplaats van Schepdaal.
 
Deze nieuwe begraafplaats werd in gebruik genomen in 1951, nadat het kerkhof rond de kerk gesloten werd wegens plaatsgebrek.

De begraafplaats en het dodenhuisje werden in 1950 geregistreerd op het kadaster.

De graven van de oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog werden van het oude kerkhof overgebracht naar deze nieuwe begraafplaats.

Centrale dreef met achteraan een groot hardstenen kruis. Het perk van de oud-strijders en het oorlogsmonument zijn gelegen in de noordoostelijke hoek.

Voorts nog een aantal resten van de voormalige dorpsbebouwing:

nummer 13 is een (aangepaste) dorpswoning en nummer 19 is een woonhuis met jaarankers in de gevel "1836",

maar met vergrotingen en aanpassingen uit begin 20ste eeuw en aanpassingen uit de jaren 1960.

Link naar Inventaris Onroerend Erfgoed https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/126884De boerderij (nu jeugdclub) stond reeds op de Ferrariskaart in 1777.


Zo werd de boerderij begin jaren 70 opgeknapt en ter beschikking gesteld van de jeugdclub JOS (JeugdOntmoetingSchepdaal) ...
'


Ondertussen kreeg het traditioneel boerderijtje enkele 'ongepaste aanpassingen'
Wie legt er nu een dak van een kleine, oude boerderij vol zonnepanelen???


WATERSTILSTAND in de Scheestraat ...
de vijvers van Tuur Mot en Bosmans in Goudveerdegem!
De reactie van schepen Stijn Quaghebeur!

EVEN WACHTEN NU OP BETER WEER
EN DAN KOMT HET OKE!De bewoners van de Scheestraat zijn brave burgers en hebben al heel wat geduld gehad (een dossier van 2006) …
De reactie van schepen Stijn Quaghebeur hieronder.

Ik geef je een laatste stand van zaken met betrekking tot het dossier Scheestraat:

- zoals u weet ligt de straat voor de helft op Schepdaal en voor de helft op Lennik

- we zijn al een tijd in bespreking met Lennik om heel de straat opnieuw aan te leggen maar ook en vooral te voorzien van rioleringen en regenwaterafvoer.
Een noodzakelijke ingreep wegens het gebrek aan (de vele plassen bewijzen dit).
Dit is een groot en complex dossier waarvoor de gemeente Dilbeek het initiatief neemt om dit gezamenlijk aan te pakken.
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord is in opmaak. Dit kan echter nog jaren duren gezien de voorbereidingstijd hiervoor snel een aantal jaren in beslag neemt.

- om die reden is ook in samenspraak met Lennik afgesproken om de slechte stukken volledig opnieuw te asfalteren.
Dat lost op korte termijn de slechte staat van de weg op, maar nog niet van de waterafvoer.
Daarvoor is en blijft een grondige aanpak (cfr. supra) een noodzakelijke 2de stap. Deze ingreep zal dus sowieso tijdelijk zijn.

- de opdracht voor herasfaltering is door het college gegeven.
Aannemer Timmermans zou - onder voorbehoud van goed weer - de opdracht nog dit jaar uitvoeren.

 

Ik weet dat het heel traag gaat maar het gegeven dat de straat op twee gemeenten ligt, bevordert de vlotheid der dingen niet.
En ik wil voor alle duidelijkheid niemand met een beschuldigende vinger aanwijzen.
We hebben nog grensstraten gemeenschappelijk met Sint-Jans-Molenbeek en Asse.
Dat zijn ook geen vlotte dossiers. De grens met Lennik is het langst en de samenwerking met hen is constructief.
Een groot deel is al aangepakt in het kader van oa de Aquafinwerken (Brouwerijstraat, deel Scheestraat) enkele jaren geleden. Met de rest zijn we nu bezig.

 Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Met vriendelijke groet.
De bewoners van de Scheestraat zijn heel blij met deze tijdelijke oplossing!


Honderd jaar aan de parochiekerk Sint-Rumoldus!

 

Weer een kleine aanwinst voor ons dorp ...

  
Infosessie Brandpreventie (activiteit 20/02/2018 van 60+ Club Schepdaal)

Klik op de foto voor het leerrijk betoog in pdf!

 Klik hier voor de link naar RING TV
Naar het dossier in pdf

Werken aan Spanuit en de Jan De Trochstraat ... komt tof!

Bij het kruispunt aan de Gendarm hadden wij vorig jaar enkele bedenkingen ...
http://www.schepdaal.be/kruispunt%20gendarm.htm


Ook fietspaden voor Wijngaardstraat opgestart

Wat wordt het voor de voetgangers? Deze moeten hun 'wegje' zoeken in de berm.
Reactie schepen Stijn Quaghebeur hieronder ...
Wat betreft fietspaden Wijngaardstraat: inderdaad enkel fietspaden.
Maar volgens de wegcode mogen voetgangers eveneens gebruik maken van fietspaden,
doch moeten ze voorrang geven aan fietsers (lees waakzaam zijn en opzij gaan).

 

Er stond een kerststal in Gafjeirgoem (gehucht Goudveerdegem)

Met koningen Kasper en Tobe ...
Dit is een initiatief van buurtkring 'Gafjeirgoem kermes'.
Enkele foto's van 23/09 ...


Met Trage Wegen Dilbeek passen we elk jaar het gemeenteplan Dilbeek aan ...
nu ook met de deelgemeentegrenzen ...

maar vanzelfsprekend met alle trage wegen!

Klik om het pdf-bestand in te laden.

Brouwerij Eylenbosch ...
De werken kunnen voorjaar 2018 starten!'Villa der Spanuit' (Villa Eylenbosch) verkocht ... 
Schepdaals erfgoed in goede handen!


Investeerders Ruth en Laurant nemen na hun inzet voor brouwerij De Troch ook
de restauratie op zich van de 'Villa der Spanuit'. Deze keer als hun toekomstige woonst en ontmoetingsplaats ...
Klik ook op de foto's.

VROEGER EN NU 


 

1970 ... Senioren wachten voor een busuitstap aan de ijzerwinkel van familie De Wolf. In Schepdaal was de winkel gekend als 'Bij Pitje Snot'.
Jos De Wolf leverde met zwier flessen butaangas aan huis. Hij deed zelf de aansluiting.
Ik herinner me dat hij bij mijn ouders zelfs de aansluiting controleerde met een brandende lucifer.
Dus beslist zeker van zijn stuk! (foto 1970 met dank aan Jeannine Keymolen)


Herdenking 11 november 2017

Klik voor alle foto's ...

Erfgoed Schepdaal ... een biervilt als geen ander ... 60 jaar geleden!

Met dank aan Michel Valkeniers!

http://www.schepdaal.be/aandestatie0.htm


SCHEPDAALFEEST deed het de 10e keer!
EN HOE?
FANTASTISCH! DIKKE PROFICIAT!

LAAT DE ZON IN JE HART zingt Willy Sommers ...

en deze bestuursleden deden het ...
samen met nog een 80-tal ONMISBARE vrijwilligers ...
SCHEPDAAL LEEFT!!!CAERENBERGVELDSITE

Het initiatief van de sportclubs was beslist interessant
voor het hart van het Schepdaalse dorpsleven!
Ontdek hun belangrijke accenten!!!

Klik voor de presentatie van de vergadering

Het Laatste Nieuws

Klik op de foto.

MARKSTRAAT = SCHOOLSTRAAT
Een realisatie als gevolg van de dorpskerninitiatieven!

   
Uit HLN 21/04/2017
 

Viering 50 jaar ziekenzorg Schepdaal en Pede 1967 - 2017


Klik op de foto voor het verhaal van een halve eeuw ziekenzorg!
EEN FERME PROFICIAT!

 
 
1e buurtfeest 'Gafjeirgoem kermes'


Op terrein vroegere 'Tiendenschuur' ... Naar de link gehucht Goudveerdegem.

Natuurgebied De Wereweide werd deze zomer toegetakeld zoals nooit voorheen

Rommel, autobanden, infoborden vernield, natuur vertrappeld ... Ondanks opgedreven controle werden de daders niet betrapt.
We zijn gestart met de opruim!

Verkeersmaatregelen in het centrum van Schepdaal!

Proefperiode dorpscentrum gestart!

Voorzitter Dirk:
'De éénrichting in Eylenboschstraat is nu al een maand actief.  Je hoort pro en contra reacties wat normaal is.

De echte test zal begin september komen als beide scholen opnieuw actief zijn.

Maar ik denk wel dat het aangewezen is om een evaluatie vergadering te doen met Schepdalenaren in de loop van de maand oktober.'

Lees beslist ook hieronder!
Burgerparticipatie in Schepdaal ... bewoners bepalen mobiliteit in dorpskern!

Klik op de foto voor de info!

Brief aan de bewoners!


Nieuwe bouw gestart in de FLESSENHALSZONE!

Hopelijk zijn er lessen geleerd uit onze opmerkingen en die van het dorpskernteam?
Verloren parkeerplaatsen.

Nieuws van FC Schepdaal in HNB

Kunstgrasveld seizoen 2018-2019 op terrein B


Kunstproject van SchepdaalFeest

Klik hierboven voor enkele foto's.

Knap erfgoed uit 1926!
Met dank aan onze vroegere dorpsdrukker Boudewijn Van Lint.

Openbare Verhuring in de
ZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS SCHEPDAAL
Zoek vroegere plaatselijke benamingen:
Zierebeekbildeken, Het rot, De mouille ...
Wie de foto nog duidelijker wil kan hier het grote bestand opvragen!

JOSPOP VIERDE 25! Een ferm succes!


Belangrijke opmerkingen
bij het inschrijvingsbeleid in onze dorpsscholen:
1. Ouders van kleuters die al drie, vier jaar trouw zijn aan de vrije kleuterschool Trip Trap zijn niet zeker
van de overgang naar de lagere gemeenteschool De Klimop!
2. Onze kinderen uit afgelegen Schepdaalse gehuchten moeten ook naar onze dorpsscholen kunnen
 en niet weggedrumd worden door nieuwe bewoners uit het centrum!


De spaarvijvers van Zierbeek

Het gehucht Zierbeek volgens de Villaretkaart (1745-1748).
Liefst 6 spaarvijvers had de watermolen toen langs de Zierbeek.
Klik hier voor info over de watermolen.
     Klik hier voor info Villaretkaart.
Wil je zoeken op de Villaretkaart?
1. Klik op de kaart hierboven ... dan kom je op Geoportaal
2. Ga in het menu naar ‘Lagen’ … dan krijg je een fameus gamma van mogelijkheden als achtergrondlaag …
3. Kies bij historische kaarten Villaret!

Gysensstraat in Goudveerdegem netjes afgewerkt met voetpad

Het zal daar feesten worden!!!

Elf nieuwe borden trage wegen in onze deelgemeente!
De gemeenschapsraad is medewerker van
 www.tragewegendilbeek.be


Klik op de foto voor overzicht nieuwe borden.
Dank aan het gemeentebestuur voor de snelle plaatsing!
'Mobiliteit van vroeger' ... ook ons erfgoed!Het natuurgebeid De Wereweide kreeg een mooi bord!

Ook al 20 jaar geleden

Eerst was er overdekte speelplaats voorzien onder het gebouw.
Op het nippertje nog de plannen aangepast ... twee klassen gemaakt want
de meisjes mochten erbij (gemengd onderwijs vanaf 1 september 1996).

Erfgoed Schepdaal ... bijna 45 jaar geleden! Ontwerp Brasser!

Hieronder de halve affiche met het programma!


Wie heeft nog foto's van de feestelijkheden toen? Affiche met dank aan dorpsdrukker Boudewijn van Lint van toen.


Opnieuw een dikke proficiat voor SCHEPDAAL FEEST!


Link hieronder naar de uitslagen Brasserrun
http://sqmtime.be/agenda/brasserrun-0


Ten voordele van KOM OP TEGEN KANKER!

Nog even de link naar De Rare Vos 'de oude'...


Klik hierboven voor de nieuwslink op RINGTV.

Vernieuwde De Rare Vos in 2018!

Link naar De Rare Vos 'de nieuwe'... artikel Persinfo van 1 mei 2017!
Link naar HNB van 3 mei 2017

Naar workshop 2 Caerenbergveld - zie het programma hieronder voor zondag 7 mei!

Oproep tot participeren in 't belang van ons dorp!

Recente mededeling!
W
orkshop 3 Caerenbergveld van 21 mei wordt geannuleerd!
Uit de eerste sessie is zeer veel bruikbaar materiaal gekomen en na de tweede sessie zullen we alle verzamelde input vertalen naar concretere plannen en aanpak.

Pas daarna zal blijken of een derde werksessie nodig is.
(Barbara Cornelis - Sectorcoördinator openbare ruimte - mail vrijdag 28/04 8.31)


Klik hier voor de link naar onze PROTESTMAIL van maandag 17 april 2017 om 17 uur!
Op dinsdag 18 april om 16.10 kregen we pas de agenda toegestuurd!
Artikel in Het Laatste Nieuws

Artikel in Persinfo

Caerenbergveldsite start 1972!!! Weinigen 'rond de tafel' weten de historie ervan!

Zo zijn we aan de site Caerenbergveld begonnen in 1972 (foto Luc Vandergoten).
Aanleg eerste voetbalveld en ongeveer in ’t midden oude boerderij … nu jeugdclub JOS.
De doelstellingen: de jeugdclub, voetbalclub FC Schepdaal, sporthal voor volley Schepdaal en wintertennis, zaalvoetbal, LO-lessen scholen, feesten, tentoonstellingen, senioren ...

Natuurlijk gaan we onze inspanningen/realisaties voor sport en cultuur van de jaren ’70 verdedigen.
We dulden geen degradatie van onze sporthal.
Als vergelijking ... in sporthal Ten Gaerde Groot-Bijgaarden zijn zelfs twee kleinere zalen!!!

Inspanningen 'Toekomst Schepdaal' worden beloond door de IM!

Klik hierboven voor de concrete info op Persinfo!
Klik hier voor de info in HLN!


Ook een gevolg van de Dorpskerninitiatieven ...

Uit HLN 21/04/2017
Link naar dilbeek.be


Jeugdtornooi FC Schepdaal

Wel 25 deelnemende ploegen en een veelvoud wedstrijden ... prima organisatie ... veel volk en ambiance ...


Maar het tweede terrein?

Wie is verantwoordelijk dat 'Afrikaanse dorpstoestanden' nog mogelijk zijn in onze deelgemeente Schepdaal?
In enkele andere deelgemeenten werd dit alles snel opgelost de voorbije jaren!

VLAAMS BELEID DILBEEK
Hoe zit het met 'De week van de anderstalige klant 2017' in Dilbeek?

 
We kregen nog geen gegevens voor 2017 ...
Op een winkelraam in ons dorp hangt nog een affiche van 2016!?!
Graag wat info dus!

Gemeenschapsraad Schepdaal had een stand op Erfgoeddag Zorg 23/04 in woonzorgcentrum Quietas te Dilbeek.
Voorwerpen uit museum Petrus Berlanger Goudveerdegem.


We speelden de liedjes van Ray Franky en Jan Verbraeken!

Een PROFICIAT voor het team Quietas!

Schepdaalse gemeenschapsraad is 40 ... april 1977 ... april 2017Kleine zaal Caerenbergveld = GEMEENSCHAPSZAAL SCHEPDAAL ... onze thuisbasis!
VOORZITTER JEF DE KREM ... niemand doet het hem na voor Schepdaal!
Vandaag dus 40 ... maar kritischer dan ooit met deze website sinds het met Schepdaal minder ging.
(afbraak gemeentehuis, kazerne, parochiekerk, uitblijven kunstgrasveld, flessenhals, ondermaats budget voor ons dorp ...)
Maar als het goed is zeggen we het beslist ook!
Onze kritische benaderingen hielpen ook 'Toekomst Schepdaal' op gang ... 

60 jaar geleden in de parochie Sint-Rumoldus Schepdaal
Het verhaal van Vincent Van Belle (schoonbroer Brasser) ...
Een hele week lang. Alle lagen van de bevolking werden, op straffe Gods, dagelijks ter kerke geroepen.Ik moet toen nog een snotaap geweest zijn.
De herinnering is vaag. Eind jaren 50? Begin jaren 60? Ik weet het niet.Ik ken wel de namen nog van die twee missionarissen: Baziel en Virgiel ...
Die logeerden toen rechtover de deur, en sprongen regelmatig ook bij ons binnen in hun indrukwekkende pijen ...
Achter in de kerk was er toen een verkoopstand met allerlei prullaria: schapulierkes, kaarsen, houders, boeken, prentjes.

Ondertussen vond ik in het museum van mijn vader (Petrus Berlanger) het bijhorende kaartje.
Als ik me goed herinner ging het donderdag over de liefde en mocht ik wegens te jong niet binnen!
Beslist het kaartje eens lezen!


 


Jonge moeder uit het gehucht Goudveerdegem overlijdt op 26 februari 2017

Voor de uitvaartliturgie moet de familie echter naar de kerk van buurgemeente Wambeek!

Een BLAAM voor onze parochie Sint-Rumoldus Schepdaal?
Wie kan dit gegeven verantwoorden ... rechtvaardigen? Laat het ons weten!
 Neen, je moet niet naar het Hallerbos om boshyacinten te bewonderen!

Dit kan ook in het IJSBOS (omgeving Spanuit)!
Met Trage Wegen Dilbeek maakten we een bepijld pad door dit prachtig natuurgebied!
Vertrek hoek IJsbergweg/Oude Geraardsbergsebaan naar de spoorweg toe.
 
Natuurgebied De Wereweide
GROEN SCHERM langs het Pedemolenpad met de grond gelijk gemaakt!
Liefst 70 aanplantingen gerealiseerd met onze leerlingen in 2008 werden plots zonder overleg
afgezaagd! De rommel van 2008 ligt weer open en bloot!

DUS EERST BETALEN AAN PRO NATURA VOOR DE AANPLANTING EN
NADIEN BETALEN VOOR DE AFZAAG EN OPRUIM! RESULTAAT?In onze tuin doen we het zo!
Zo blijft de doelstelling van een groen scherm oké!

Lente in het natuurgebied De Wereweide... kom kijken ... kom kijken!

Helaas de bosanemoontjes hun mooie liedje is uitgezongen ... tot volgend jaar!


Loveld II klaar voor nieuwe bewoners (inzending Jos Van Impe).

1966 - Een halve eeuw geleden ...

Wie heeft nog foto's van de KWB-organisaties toen?


Klik op de foto voor het PDF-bestand.

CONFLICT IN EEN GRENSGEBIED ... de BOMGATEN zijn niet te tellen ...
'Rudi Vranckx' meldt dat er gelukkig nog geen slachtoffers onder de burgers zijn!De Scheestraat!


Carnaval in ons dorp met de Schepdaalse scholen

Klik hier voor de link naar het filmpje van ICT-meester Frederik.
(foto's FB OC Schepdaalse scholen)

Eerste carnavalsfeer in 1979!

Naar het erfgoedarchief van Gaston Ceuppens


Verbouwing onroerend erfgoed brouwerij De Troch met klasse geopend!

Klik op de foto's voor meer info

Kruispunt Lostraat-Isabellastraat in Pede

Als men vanuit de Lostraat, komende van de watermolen van Pede/Lennik, rechts de Isabellastraat wil inrijden, richting Ijsbergstraat,
is het onmogelijk om het aankomende verkeer te zien komen.

Een lange rij wagens staan dagelijks van aan het kruispunt op de Isabellastraat geparkeerd.
 De wagens staan zo kort bij het kruispunt dat ze alle zicht belemmeren.
Men is genoodzaakt deze lange rij wagens in de Isabellastraat voorbij te rijden zonder dat men kan zien of er tegenliggend verkeer aankomt.

Er is op deze plaats wel een parkeerverbod aangegeven door middel van een gele lijn, maar dit is blijkbaar niet voldoende!
Ook hier een smalle doorgang, heel brede voetpaden en geen parkeerstrook.

Op de foto de situatie van een ochtend in de week.  (Melding Eddy Vannerum lid Comité Pee)


Nieuws van ONS GILDENHUIS!

Klik op de foto voor het ganse verslag!

60+ Club Schepddaal is vanaf nu erkend als feitelijke vereniging!


Aan de slag in Zierbeek ...


Bijna klaar!
VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN VAN DE BEVRAGING!
Klik op de foto voor de dorpskernpagina met de presentatie en alle info ...

De flessenhals van ons dorp = WEER EEN SCHEPDAALSE FLOP!


Man, man, man, wat een gemeenteplan! ... Voetpaden zo breed als ...!!!
Enkele auto's 'schamen zich' en zetten zich al een stuk op de 'wandeldijk',
alhoewel parkeren op de stoep of 'wandeldijk' verboden is!
Voor meer info zie link naar 'Verloren parkeerplaatsen'

Het strooibriefje hieronder stak in elke brievenbus! Nederlands leren in ons dorp???
Op dit ogenblik enkel in Westrand Dilbeek!
Alhoewel dit 10 jaar geleden reeds in De Klimop gebeurde?

Klik voor de info op de folder.
Integratie blijft in de eerste plaats NL leren.
Bij de inschrijving van leerlingen hebben de schooldirecties er direct mee te maken.
Probeer die ouders maar eens naar Westrand Dilbeek te krijgen!
Hoe kan je wel de ouders 'laagdrempelig' naar de lessen NL begeleiden?
Door die lessen aan te bieden in de dorpsschool waar hun kinderen les volgen natuurlijk.
Van 2013 probeert de Gemeenschapsraad Schepdaal dit door te duwen!

Kruispunt aan de Gendarm

Is een gevaarlijk punt geworden sinds de Jan De Trochstraat voorrangsweg werd.
Wie uit Schepdaal-centrum langs de Wijngaardstraat komt, heeft onvoldoende zicht op de te snelle wagens om het kruispunt veilig op te rijden.
Vooral als er geparkeerde wagens staan voor het café De Welkom.

Maar ook uit richting Wambeek komen er snelle rijders die door de buiging van de weg te laat opgemerkt kunnen worden!
Foto jaren '70! Toen was het nog een echt kruispunt. Maar wel reeds een spiegel!

Wellicht kunnen een paar grote spiegels naar beide richtingen voorlopig al helpen!
Toch moet afgewogen/onderzocht worden of de voorrangsweg op deze plaats de juiste oplossing is!


De trage weg 'Goudveerdegemkerkweg' langs de sleedoornhaag van het natuurgebied De Wereweide op 2 januari 2017.
Ook erfgoed ... www.schepdaal.be/goudveerdegemkerkweg.htm

Schepdaal 60+ Club Nieuwjaarsetentje 2017


Enkele foto's en persartikel ...

DE BRUG

De gele streep geeft aan hoe wij de oude baan Geraarsbergen/Brussel in ere willen herstellen.
Deze brug kan een schitterende verbinding worden voor fietsers en wandelaars op de fameuze heuvelrug.
Klik op de foto voor meer info!

Willen we bouwen aan TRAGE MOBILITEIT (voetgangers, fietsers) dan wordt de brug een schitterend idee om te verwezenlijken …
als veilige, vlakke verbinding op de heuvelrug tussen de deelgemeenten, ontsluiten gehucht Spanuit met nu reeds de kringloopwinkel en de binnenspeeltuin,
nieuwe wooneenheden op komst in de twee brouwerijen  …
We laten onze gehuchten niet los!

De begrafenis van café-restaurant DE RARE VOS

18 december is de laatste dag zoals Schepdaal het café-restaurant De Rare Vos menige decennia mocht ervaren.
Wie zette in de jaren '60 Schepdaal op de kaart ... toch De Rare Vos zeker!!!

Klik op de foto voor de link!
Katia en Armand: 'Na 18 jaar werken, bloed, zweet en tranen, maar vooral veel plezier, stoppen wij met De Rare Vos.
Ieder van jullie heeft meegeholpen om van De Rare Vos een succes te maken ... daarom een verdiende dank U wel!'

Vele klanten zijn bedroefd en weten geen raad ... waar zien we mekaar nog?

De 'begrafenis' van café-restaurant DE RARE VOS zondag 18 december ...


De zwarte begrafenissfeer evolueerde natuurlijk naar een grandioos feest met DJ Chris en de hits van toen ... een massa volk ... alle zalen vol ... muziek, plezier, dans en gezang.
Katia en Armand zorgden voor een afsluiter om U tegen te zeggen ... lekker gratis eten in overvloed ... eenvoudige drankkaart ... snelle bediening ...
HARTELIJK DANK VOOR AL DIE JAREN!


Odile uit Goudveerdegem liet op haar 96 nog zien hoe er vroeger gewalst werd!
Jan Verbraeken met zijn lied uit 1951...
Klik op de foto voor het liedje!

De Rare Vos gaat tijdelijk dicht ... er was krop in de keel en de tranen rolden ...
Het gebouw blijft gelukkig in Schepdaalse handen en een heropening van het café komt er in de loop van 2017!
We lonken hoopvol naar de toekomst!


Iedereen heeft al gehoord van ... Comt in mynen hof ... nu dan even ...
Comt in myne straet ... de vyvers van 'Tuur Mot' ... Scheestraet in Gafjeirgoem!

Tegenligger passeren? Of de voetganger/fietser stap opzij?
 
De boerkozen van Zibbeek

De poes kijkt mee! Een verhaal van Armand Van Isveldt ... met onze dank! Klik op de foto's ... dan lees je het verhaal!

150 jaar kuiperstiel

Een verhaal van Willy Jacobs ... met onze dank! Klik op de foto's ... dan lees je het verhaal!

Erfgoed krijgt een nieuwe bestemming ...
Na de aanpak brouwerij De Troch ...
Ook toekomst voor de site brouwerij Eylenbosch op komst!

Eind oktober bij architect Chris Verhelst vergadering met de mensen betrokken bij Eylenbosch:

- de eigenaar, de investeerder en kandidaat koper handelsfunctie.


De 'voetpaden' van de Schepdaalse Ninoofsesteenweg ...

Moet de gemeente hier geen druk uitoefenen naar de betreffende instanties?
Vaak zijn de toegangen naar de bushaltes ondermaats onderhouden!

Herdenking 11 november 2016

Om 11 uur werd een bloemenhulde gehouden op het Marktplein en op het kerkhof.
Klik voor de foto's van de herdenking.
Gemeenteschool De Klimop heeft zelfgemaakte klaprozen neergelegd.


Naar de begraafplaatsen van de gesneuvelden 1e WO ...
Klik op de foto voor de link naar dreepput.be.

Sukkelstraat wordt weer Sikkelstraat!!!

WE KUNNEN TERUG IN ONZE GARAGE MET DE AUTO.

SPIKSPLINTERNIEUWE ASFALT!

Start opruim speelplein achter onze sporthal ...


Nog even onze standpunten herhalen ...


Droom mee over de toekomst van Keperenberg en Caerenbergveld
Ik droom elke nacht fantastische dingen maar dat kost de gemeenschap geen euro ...
'k Heb dus kritisch de vier vergaderingen opgevolgd.
Slechts enkele besluiten:
- de combinatie van Caerenbergveld en Keperenberg hield een bepaalde vervreemding in
- de gewone, lokale belanghebbende/gebruiker haakte voor het grootste deel af ... op de laatste vergadering in De Klimop was de aanwezigheid voor Schepdaal miniem
- budgetten/termijnen voor de droom?
- te weinig realistische aanpak
- een discussie over de toekomst/bestemming 'speeltuin' achter de sporthal kreeg ik niet aan de orde ... waar moet die afweging dan wel gemaakt worden?
de opruim van de verloedering moest trouwens niet op het masterplan wachten
- de noodsituatie dak Keperenberg miste elke dringende benadering ... een probleem dat al een paar jaar niet op dit masterplan mocht wachten voor een aanpak ...
slachtoffer zijn nu de verenigingen, school 't Keperke en natuurlijk ook de uitbating van de cafetaria ...
- ook het kunstgrasveld moet niet op dit masterplan wachten ...
de onzin die verkondigd wordt dat het tweede terrein misschien niet op de huidige plaats zal komen mist elke zin voor realiteit
Gaat het masterplan ook de recente kantine verplaatsen? Nu een prima locatie tussen de twee terreinen!
Toch wat respect graag voor het denkwerk en verwezenlijkingen van de laatste decennia!


Wie is de jury? Welke band heeft de jury met de dorpsbelangen? Zijn het leden met een hart voor ons dorp?
De deelnemers van de vier vergaderingen hebben dus wel nog wat vragen ... en wensen zeker niet ultiem buitenspel gezet te worden!

VZW DE POEL IS 40!
De 'eerste thuis' bevond zich in de jongensschool Pede.

Opgericht in 1976 door Jef Valkeniers en wijlen Jan De Wachter.
 
Na 40 jaar als directeur van vzw De Poel gaat Bert Hendrickx op 69-jarige leeftijd op pensioen.
Klik op de foto voor het artikel van HNB. 

www.vzwdepoel.beHerfst in De Wereweide ... het kijkvenster van 'National Geographic' ...
Het peterschap van gemeenteschool De Klimop ...
onze bezorgdheid ... onze betrokkenheid ... samen opbouwen!
Onze leerlingen ontdekken de natuur in de omgeving van de school.


Gemeenschapsraad Schepdaal vergaderde op 27/10 wellicht de laatste keer in De Rare Vos!
 

Een hoofdpunt was een mobibiteitsgegeven ... een treinstation in Schepdaal.
Verschillende collegeleden/gemeenteraadsleden ... zijn lid van een betreffende Facebookpagina!


Ons besluit:
- een halte voor ons dorp oké ... maar!!!
- nooit een 'PARK en RIDE' met parkings tot tegen onze dorpsbewoners hun tuin ... met allerlei gevolgen
- wij wensen in geen geval parkings te ervaren om gans het Pajottenland op te vangen, zoals enkele burgemeesters uit de omgeving het zien zitten
- heeft er iemand al afgewogen wat de gevolgen zullen zijn voor onze dorpsstraten Schepdaal?
-  in Schepdaal proberen we hedendaagse mobiliteitsproblemen op te lossen maar zeker in de toekomst geen 'gigantische' problemen aan te trekken!

 Zoals Groot-Bijgaarden bedankt voor de metro van een Brusselse politicus ...
bedanken wij voor de 'PARK AND RIDE' in Schepdaal!

Niet in ons dorp!

Er was eens ...
Gemeente Schepdaal zelfstandig vanaf 1827 (voordien deel van Sint-Martens-Lennik).
150 jaar Schepdaal (gedenkbord 1827-1977) en meteen deelgemeente van fusiegemeente Dilbeek ...
verkiezingen 10/10/1976 voor eerste bestuur 'Groot-Dilbeek' ... 


Logo Schepdaal ... ook een creatie van onze Brasser.

Paul De Valck zette vanzelfsprekend de aardbei en het Schepdaalse lambikbier in de focus voor ons dorp!


Schepdaalse aardbeien
        
 

Schepdaalse lambikbrouwerijen  (in opbouw)


De schoolwandkaart De Klimop van 100 jaar geleden ... erfgoed als geen ander!
Groen is laag en bruin is hoog maar toen werd wel het hoogste punt Schepdaal verkeerd gemeten en gelokaliseerd ...
zie rechtzetting op de link www.schepdaal.be/hoogdilbeek.htm

Brouwerij De Troch
Erfgoed krijgt een nieuwe bestemming ...
De werken aan de vroegere brouwerij laten zich zien en bewonderen...Met dank voor de foto's ... architect Chris Verhelst.

Straks kruip ik op mijn ladder om een dakgoot te herstellen.
Stel voor dat ik hierbij val en me kwets …
In menige krantenartikels heb ik hierover al betogen/beloftes gelezen, maar hoe zit het nu eigenlijk?
Als inwoner van Vlaanderen meen ik recht te hebben op een Dienst 100/MUG (Nederlandstalig)
en een behandeling in een ziekenhuis dat in al zijn geledingen Nederlandskundig is.
Concreet:
Ik wens niet opgehaald te worden door een anderstalige dienst 100/MUG en ... overgebracht naar Erasmus,
waar spijtig genoeg de ervaringen met het Nederlands gekend zijn. Sorry voor de mensen die in Erasmus toch hun best doen!
Waarom kan ik (of mijn partner) niet kiezen voor een ziekenhuis waar Vlaamstalige patiënten in hun taal verzorgd en begeleid worden?
ANTWOORD VAN BURGEMEESTER WILLY SEGERS
Klik voor het PDF-bestandwww.tragewegendilbeek.be

Wie problemen ziet i.v.m. onderhoud kan dit aan ons melden of rechtstreeks aan openbarereinheid@dilbeek.be

De scheve borden op ons marktplein worden aangepakt ...
Krabbelt Schepdaal symbolisch recht na 'een mindere periode'?

 
Natuurlijk stonden deze borden in den beginne correct ... Maar dan kwam er een firma langs voor een nieuwbouw ...
Na de bouwperiode moet dit opnieuw wel in orde gebracht worden ...
 

Schepdaal 60+ Club
Contactmailadres chris.verlaeckt@proximus.be  of  lydia.stuckens@gmail.com
Enkele foto's ...
 Klik op de kaart van Geoportaal ... de rode schijfjes wijzen onroerend erfgoed aan

Klik je op het rode schijfje dan krijg je mogelijkheden voor meer info.
Klik beslist ook eens in het menu van Geoportaal op ‘Lagen’ … dan krijg je een fameus gamma van mogelijkheden als achtergrondlaag …
en beslist de historische kaarten niet vergeten!
Een prachtige, digitale realisatie van en voor Vlaanderen!

Wie zette in de jaren '60 Schepdaal op de kaart ... toch de rare vos zeker!!!
DE RARE VOS IS VERKOCHT ... EN NU?
Bato kocht ... dus blijft zeker in Schepdaalse handen ... zie HLN van 12/10 ...

 

Klik om te lezen ...
geen restaurant meer ... vergaderlokaal rechts zou afgebroken worden voor een doorgang ... links mogelijk opnieuw winkeltje (zoals vroeger) nu met streekproducten ...
jarenlange klanten blijven natuurlijk zich enkele vragen stellen ...

 

de  piano van Boudewijn op zondagmiddag ...

Klik op de foto's voor de link ...
Graag ook volgende links ...
http://www.schepdaal.be/Pedeherbergen.htm
en www.schepdaal.be/schepdaalseherbergen.htm
 

Onroerend Erfgoed Schepdaal/Pede!
De vroegere jongensschool van Pede!

Link naar persinfo.org
Link naar Onroerend Erfgoed Vlaanderen!
 

90e JAARMARKT SCHEPDAAL!!!

 

Opnieuw een dikke PROFICIAT aan het Schepdaalfeestteam!!!
Maar ook de tientallen helpers worden beslist niet vergeten!


Toch JOSPOP 2016 en dan nog 'thuis' waar het allemaal begon!


Foto's Dieter Hautman

Op 'Zomercafé' 9 augustus kwam SchepdaalFeest naar Dilbeek ...


Promotie voor onze 90e jaarmarkt en ... voor onze jonge talenten Robrecht en Gorik!

VROEGER (1845) EN NU 


 

Klik op de foto's om te vergroten ... Bewoning 1845 (Atlas buurtwegen) in 't zwart ... 2015 IN HET ROOD!
Link om te zoeken naar je buurt ... http://geo.vlaamsbrabant.be/atlasbuurtwegen/

Onze website heeft een link in het menu erbij ...
naar een verzameling interessante opzoeksites!

Hoera, nu eindelijk ook machines in Schepdaal-Centrum voor herstelling van de Oudstrijdersstraat!


En nu met de machines naar de volgende Schepdaalse adressen ... Scheestraat, Bullenberghofbaan, Horekensweg, Zierbeekhofbaan ... wie vult de verzameling aan?


In de jaren '60 zorgde burgemeester De Neve met zijn bestuur dat bijna al onze straten geasfalteerd werden.
Weinig gemeenten in het omliggende konden zich toen hieraan spiegelen.
Helaas, de opvolging viel de laatste decennia in duigen ...

Na een halve eeuw lijken de vier foto's hierboven eerder ARCHEOLOGIE!

... en natuurlijk de parking aan de statie ... een droevig geval in Schepdaal-Centrum!

Vraag aan de IM om aanpak ... er werden wat steentjes aangebracht maar de parkeerzone blijft bedenkelijk ...
(klik op de foto's voor meer)

Enkele foto's gehucht Goudveerdegem ... verloedering ... vervuiling ... gebrek aan onderhoud!

Een slordig boeltje trekt nog meer afval aan ...


Ook ons Marktplein doet mee aan de trend!

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in verband met netheid en onderhoud ...
ook tegenover de instroom van nieuwe bewoners!


Wordt dit dan ons toekomstig straatbeeld?


Dit bord alleen zal het aankomend probleem niet oplossen!


De Schexit is nabij ... indien de belangen van Schepdaal met al zijn gehuchten niet beter behartigd worden!

De 'teleurgang' van Schepdaal is reeds meerdere jaren aan de gang en dus niet enkel de verantwoordelijkheid van de huidige coalitie.
Hieronder als voorbeeld enkele foto's van 2012 ... de verloedering van de Caerenbergsite ...


De 'speeltuin' achter onze sporthal in 2012 ...ZOEKET... de vijvers van FC Schepdaal ...
Wanneer krijgt onze dorpsploeg met zijn jeugdploegen een kunstgrasveld ... zoals Dilbeek en Boka United?
Hebben Dilbeek en Boka United ook zo lang moeten zagen en petities organiseren?
De oneerlijke concurrentie moet stoppen!
De nieuwe sportschepen Anneleen Van den Houte beloofde dit project te steunen.


Erfgoed aan de statie ...

Drukkerij Van Lint aan de statie ...


MOOI!!! Klik voor het verslag uit HNB.

'Hoog-Dilbeek' ligt in Schepdaal

De ontbrekende brug voor verbetering mobiliteit fietsers en wandelaars tussen onze deelgemeenten en
eerherstel erfgoed 'Oude Geraardsbergsebaan' ...
DE BRUG ... Betere mobiliteit NU aanpakken en opstarten!

De  'containerboot' was geen 'geschenk' in onze kerkomgeving ...

Onverantwoord hinderlijk parkeren waarbij ook onze schoolgaande jeugd in gevaar kwam!
Het college heeft beslist dat er belijning komt in 't midden van de weg.


... probleem opgelost met dank aan het gemeentebestuur!!!

Nog een werkje van Massi ... de toog van FC Schepdaal

VROEGER EN NU 


 

Het project Marktweggel van Bato met de knappe muurschildering van Massi (Jurgen Massagé) als decor
(oude foto ons bezorgd door Rudi Meert voor http://www.schepdaal.be/aandestatie0.htm )


2 augustus 1970 - Groots feest in het gehucht Spanuit!

Verjaardagsbal Will Tura (toen 30) ... een supertent met 3000 zitplaatsen.
(een organisatie van 'Jef Kabas' die in de jaren '50 en '60 Vlaamse vedetten naar de lokale kermissen bracht in zijn spiegeltent 'Shane Dancing')

Eén van de weinige foto's van een stukje Shane Dancing (kermis Leerbeek).
Voor zover in me herinner kwam de tent in Schepdaal met kermis Goudveerdegem, statie Schepdaal en Spanuit.
 

WERELDOORLOG 40-45 in Schepdaal en omgeving

 WAT, WAAR en mogelijk FOTO’S?

 Wie kan ons helpen ?

Wij doen opzoekingswerk over militaire feiten in onze streek ?

 

Onder andere over: - neergestort vliegtuig in Zierbeek (Bullenbergstraat)

                                - neergestort vliegtuig aan de Spanuit (weide achter eigendom Jef Valkeniers)

                                - Duitse bunker en Luchtafweer-post in de Bieshoop,Ternat

                                - neergestorte bommenwerper in Sint-Ulriks-Kapelle

                                - neergestorte B17 bommenwerper aan de Brusselbaan Lennik

                                - neergestorte C47 Dakota in de Palokestraat Dilbeek

                                - V1-bom inslag op de Itterbeeksebaan, Dilbeek

                                - V1-bom inslag op de Ninoofsesteenweg, centrum Dilbeek

                                - Het Duitse hoofdkwartier in het domein brouwerij Timmermans,(Golf) Itterbeek aan het begin van de bezetting

                                - Het Geallieerd hoofdkwartier aan De Windmuts tijdens en na de Bevrijding

 en wellicht nog veel meer oorlogsherinneringen van de vorige voor de volgende generaties !

 Alvast onze dank voor uw reactie: op deze website of aan michelpeetermans@gmail.com of raymond.berlanger@telenet.be


Schepdalenaar Jos Van Impe schrijft derde boek over motorcross in onze contreien

contact:  jvanimpe@gmail.com
 

De organisatie van Schepdaal Feest heeft opnieuw een succesweekend achter de rug.
De weergoden waren de avondmarkt op vrijdag en de Brasserrun op zaterdag goedgezind.
Vele mensen zakten af naar het tweedaagse dorpsfeest.

Een gezellig ingericht marktplein, de traditionele kermis en de marktkramers waren de perfecte cocktail voor de jaarlijkse avondmarkt.
Rondom 20 uur zat het marktplein vol en kon je genieten van een streepje muziek van de
Koninklijke fanfare Sint-Pieter uit Sint-Anna-Pede in Itterbeek.
Zaterdag waren het eerst de kinderen die doorheen het centrum van Schepdaal mochten joggen voor de 4
de editie van de Brasserrun.
Nadien werden de straten vrijgemaakt voor de volwassen. “Ieder jaar is het zoeken naar een leuk parcours,” vertelt voorzitter Dirk Evenepoel, “Naast de traditionele kuitenbijter Eksterstraat werd dit jaar ook de Zwijnenberg te Lennik in het parcours opgenomen.” David Stevens finishte met ruime voorsprong als eerste voor de 15 km. Opmerkelijk, zijn zoon Xiam Stevens won als eerste bij de kleuters. (Tekst Robrecht)

 

Het goede nieuws voor het gehucht Spanuit en ons erfgoed Schepdaal!
De aanpak van de trotse skyline Spanuit is een feit!!!De verbouwing brouwerij De Troch is gestart! En de architect is ... klik hier voor de plannen.


Na de aanpak van brouwerij De Troch heeft Schepdaals erfgoed opnieuw goed nieuws.
Nog straffer ... er wordt weer bier gebrouwen bij Goossens!
 Link naar Inventaris Onroerend Erfgoed


Een nieuw kerkbestuur! De parochie Sint-Rumoldus geeft info na lange stilte. Beslist positief nieuws voor Schepdaal-Centrum.
Brief aan verenigingen met rondvraag.


Een halve eeuw geleden ... de Civiele Bescherming van Schepdaal paraat bij elk onheil!

Een initiatief van Jef Van Schepdael (ook ferme toneelspeler KWB).
Foto genomen voor ons gemeentehuis met toenmalig burgemeester Jozef De Neve links.

Op een uitstap mochten de vrouwen mee natuurlijk ... Jef Van Schepdael knielt vooraan (tweede van rechts met das) ...
Foto's museum Petrus Berlanger Goudveerdegem.


Kamperen bij eetfeesten in Caerenbergveld

Verenigingen die hun eetfeesten in Caerenbergveld wensen te organiseren zijn genoodzaakt tent en frigowagen te voorzien.
Bij de nieuwe plannen voor de site Caerenbergveld moet hiermee rekening gehouden worden.

De Geraardsbergsestraat ...

... de verbindingsweg tussen Loveld en Schepdaal-Centrum ...
een zee van ruimte maar geen enkele voorziening voor de fietser ... voor de schoolgaande jeugd.
Ons voorstel om dit te plannen ... nu de herziening van het mobiliteitsplan aan de orde is.
Vijftien jaar geleden gingen we al met een bezorgde ouder bij een politie-inspecteur ons beklag doen.
Is er al een ongeval gebeurd?? ... en we mochten naar huis.

Bouwen van 40 sociale appartementen bovenaan het Loveld ...Hiermee verdwijnt ook een open ruimte die wellicht door de buurtbewoners van nu fel geapprecieerd werd.


Naar de eerste verkaveling in de jaren 70 = 26 percelen

De eerste verkaveling telde dus 26 percelen ...
na de laatste bouw komen we dus aan een 300-tal woningen.
 
Luchtfoto beginjaren 70

Toen enkel maagdelijke akkers waar zich nu het Loveld bevindt. Zelfs in de Schorenboswijk is het bouwen nog aan de gang.
Vooraan links het televisiefabriekje CORAL waar zich nu Sukyo Mahikari bevindt. Klik op de foto om te vergroten.
Luchtfoto en eerste verkaveling met dank aan Jeannine Keymolen.

60 jaar geleden

Dank aan Jos Van Impe voor de gegevens.
 

VROEGER EN NU 


 

Huwelijksfoto van ... voor de herberg ... let op de straatveger als 'animator' (klik om te vergroten) ...
Ninoofsesteenweg 898 ... zie ook bij herberg nr 34
schepdaalseherbergen.htm
Oudere foto met dank aan Jean Peetermans.


Brasser 2016

Viering Brasser 2016 in zijn geboortedorp Humbeek (1937) na 15 jaar overlijden in Schepdaal (2001).
Paul De Valck leefde bijna 40 jaar in ons dorp en liet er immens veel sporen na ...

 

de gelegenheidsspeech van onze burgemeester
 

Brasser ... Ook bij digitaal erfgoed van ons dorp!
Klik op de foto om de presentatie te starten. Met dank aan Luc Vandergoten ...
Twee oudere klasfoto's van de meisjesschool ... eentje van 1933 en eentje van 1936.
Met dank aan Erik Van der Voorde van Goudveerdegem!

Bij het jaarbegin horen de beste voornemens ...
We stellen voor aan ons gemeentebestuur om hiervan eens werk te maken!!!
ZOEKET ... de slechtste straat in Schepdaal/Dilbeek?!


Gevonden ... de Scheestraat ... we kregen zelfs een filmpje toegestuurd ...
Ondertussen worden enkele putten gedicht maar het is steeds 'cake walk'-rijden!
Ook de fietsers rijden er lek wegens het grind op de kleine middenstrook.
Natuurlijk zien we nu ook putten in andere Dilbeekse wegen ... de 'inhaalbeweging' zal nog even duren
...
maar dit dossier is al van 2006!!!

Hieronder de reactie van schepen Stijn Quaghebeur:

Ik zie geregeld het dossier Scheestraat (terecht) opduiken. 

Dat ligt niet stil en ik wel graag wel eens toelichten wat de stand van zaken is.
Wij hebben daarover een concreet voorstel gedaan aan Lennik en eind deze maand zitten we rond te tafel (na 6 maanden aandringen nota bene).


Bij het jaarbegin horen de beste voornemens ...
We stellen voor aan ons gemeentebestuur om hiervan eens werk te maken!!!
ZOEKET... de vijvers van FC Schepdaal
...

Wanneer krijgt onze dorpsploeg met zijn jeugdploegen een kunstgrasveld ... zoals Dilbeek en Boka United?
De nieuwe sportschepen Anneleen Van den Houte beloofde dit project te steunen.
 


UIT DE GOUDEN JAREN 70 VAN SCHEPDAAL ... veertig jaar geleden ...


10 januari 1976 ... 40 jaar geleden een topmoment voor Schepdaal.
De inhuldiging van onze sporthal Caerenbergveld! Klik op de foto ...


Familieploeg De Campers verdienen meer dan wie 'een gouden schoen' ...
De eerste zaalvoetbalploeg in onze sporthal ... en NU NOG ACTIEF!!!
De stamvader, toenmalige schepen Frans De Camps, rechts op de foto (1978).
Foto hieronder van 1980.
telkens met Brasser staand tweede van rechtsHet dynamische gemeentebestuur in de jaren '70 zorgde voor heel wat verwezenlijkingen:
verbroedering Obervellach, opstart sneeuwklassen, uitbreiding gemeenteschool met twee klassen en een refter, voetbalveld FC Schepdaal, huizen derde leeftijd, jeugdclublokaal JOS,  oprichting cultuurraad, sporthal Caerenbergveld (eindelijk zaalvolley voor de Schepdaalse  volleybalclub), een periodiek 'officieel mededelingsblad van de gemeente Schepdaal' ...
 


Weer verliest Schepdaal een café ...

Naar de Schepdaalse herbergen ...
 

VROEGER EN NU 


 

Molendomein Sint-Gertrudis-Pede ... het zal deze winter niet meer lukken ... maar wie weet volgend jaar ... schaatsen zoals in den tijd van ...


Met de afbraak van ons oud-gemeentehuis verloor ons centrum liefst 14 parkeerplaatsen ...
zie hieronder de luchtfoto!

Iedereen was overtuigd een compensatie voor de parkeerplaatsen te verwachten zoals voor de 'kazerne' ...
met ingewerkte parkeerplaatsen in het voetpad ...


... zodat beide rijstroken beschikbaar blijven voor veilige mobiliteit (o.a. busdienst De Lijn) ...

 
Bij de realisatie mochten we onze verwachtingen opbergen ...
De werkgroep 'Toekomst Schepdaal' zocht reeds meerdere oplossingen voor parkeren en mobiliteit in het centrum ...
maar nu blijkt dat  de dienst bouwvergunningen/dienst openbare werken ver van onze bezorgdheden staan!

De eerste carnavalisten in ons dorp ... een organisatie van Volley Schepdaal begon bescheiden in de kleine zaal Caerenbergveld ...
maar werd in de jaren 80 een dorpstopper met een bomvolle grote zaal!


Walter Collet in1979 en Gust De Camps in 1980 ... beide foto's met dank aan Gaston Ceuppens.

En natuurlijk Jeanke Gysens uit Gafjeirgoem (affiche museum Petj 'van bollekes').
Erfgoed van Volley Schepdaal in sporthal Caerenbergveld ...
Wie het niet meegemaakt heeft zal het nooit kunnen geloven! Wie bezorgt ons nog gegevens en foto's?

Volley Schepdaal startte in 1971 op de speelplaats van De Klimop.
De eerste lijnen op de 'dallen', de eerste lichten onder de dakgoot ...
de eerste netpalen bleven na de verhuis naar de sporthal in 1976 in een donker berghok van de school ...
maar ze zijn nu nog te bewonderen in de wei van Petj 'van bollekes' in Gafjeirgoem (gehucht Goudveerdegem).


De begrafenis van Angele Schoukens in 1951 (klik op de foto voor het tijdsbeeld).

Het centrum van Schepdaal en Pede in 1777Link naar de Ferrariskaarten 1777 online (klik op de foto's en kies nadien voor 'Ninove').

Op zoek naar de Schepdaalse herbergen van vroeger en nu

Het is bijna rond - Klik op de foto voor de link.
Juist, we danken iedereen ferm die bijgedragen heeft en foto's, gegevens heeft overgemaakt!


Link naar het kadasterplan online.
Met Internet Explorer lukt deze link vaak niet ... probeer Google Chrome!

Goudveerdegemkerkweg van aan 't Vossegat naar de kerk toe.
'Mobiliteit van vroeger' de kerkweg ... ook ons erfgoed!

de link naar de website ...

Na de eerste maaibeurt. Beslist mooi! Maar wat denkt de horeca ... hadden ze niet liever meer parkingplaatsen? Was er overleg?
 

De Gysensstraat in Goudveerdegem ging voor
'ONTMOET ELKAAR OP DEN TROTTOIR'


Klik voor de foto's.
 


UIT DE 'GOUDEN JAREN 70' VAN SCHEPDAAL ... veertig jaar geleden Eerste steen Caerenbergveld

Het dynamische gemeentebestuur in de jaren '70 zorgde voor heel wat verwezenlijkingen:
verbroedering Obervellach, opstart sneeuwklassen, uitbreiding gemeenteschool met twee klassen en een refter, voetbalveld FC Schepdaal, huizen derde leeftijd, jeugdclublokaal JOS,  oprichting cultuurraad, sporthal Caerenbergveld (eindelijk zaalvolley voor de Schepdaalse  volleybalclub), een periodiek 'officieel mededelingsblad van de gemeente Schepdaal' ...
 

 

IEDER ZIJN MENING Ingezonden brief ...

Open brief van een trotse Schepdalenaar

Schepdaal Feest heeft nog maar eens bewezen dat men Schepdaal heeft doen leven! Zaterdag liep een massa volk doorheen het centrum van Schepdaal voor de Brasserrun. Bij deze wil ik de organisatie van Schepdaal Feest bedanken voor hun inzet en enthousiasme én ja… zij doen Schepdaal bruisen!

Als men mij vraagt: “Waar woon je?” Dan zeg ik met veel fierheid en trots dat ik in Schepdaal woon. Daarom kunnen we alleen maar trots zijn dat er mensen zijn die initiatieven nemen om Schepdaal te doen bruisen.

Schepdaal is in theorie en sinds de jaren ’70 geografisch gezien een deelgemeente van Groot-Dilbeek geworden. Maar Dilbeek moet begrijpen dat Schepdaal zijn eigen identiteit heeft én dan ben ik ook blij dat er mensen zijn die via de gemeenschapsraad van Schepdaal hun stem laten horen en ijveren voor het voortbestaan van Schepdaal. Letterlijk en figuurlijk. Lelijke gebouwen zoals ‘de kazerne’ horen jammer genoeg niet thuis in Schepdaal-dorp. Iets dat er nu is; waar we mee moeten leven; iets wat niet meer uitwisbaar is. Ik vind het goed dat er Schepdalenaren zijn die dit aankaarten; die ijveren voor mooie en veilige straten; die niet begrijpen dat er in Goudveerdegem na jaren nog geen deftig voetpad ligt, enz… Bedankt hiervoor.

Ik ben blij dat Schepdaal als gemeente (ik hoor niet graag deelgemeente) voldoende mandatarissen telt binnen het gemeentebestuur van Groot-Dilbeek. Het is aan hen om te blijven vechten voor het prachtige Schepdaal. Laat ‘ons Schepdaal’ alstublieft – over de partijgrenzen heen – niet los. Werk samen aan iets constructief waar Schepdaal trots kan op zijn. Op korte termijn denk ik dan aan mooie pleintjes, een speeltuin in het centrum van Schepdaal, bij heraanleg van de gazonstroken ook eens kijken dat de voetpaden er nog netjes bij liggen. Ik vind het dan ook vreemd dat er gazonstroken worden aangelegd in bijvoorbeeld den Dreef waarbij men dan enkel de stroken aan legt en de voetpaden niet. Ik geef eerlijk toe dat ik niet veel kaas gegeten heb van gras zaaien maar ik vind het wel vreemd dat grond en stenen omgewoekerd worden om nadien gras op te zaaien. Wat zal er gebeuren als men het gras af maait en er ketst een steentje tegen een geparkeerde wagen? Waarom kan het voorbeeld van de mooie voetpaden en grasstroken van de Schorenbos niet gekopieerd worden naar de andere straten van Schepdaal?... Veel netter, frisser en mooier gras.

Schepdaal is Dilbeek én Dilbeek is Schepdaal niet. Een mooi en veilig Schepdaal (autoluw aan scholen) daar droomt toch iedere Schepdaalenaar van …

Vrienden van de politiek, trek niet alles zo maar naar het centrum van Dilbeek. Geef ook Schepdaal haar mooie plein dat het verdient. Vergeet ook de gehuchten van Schepdaal niet. Geef Goudveerdegem zijn veilig voetpad. Maak Schepdaal veiliger aan de twee schoolomgevingen. Schepdaalse politiekers wees waakzaam en laat uw stem horen op de gemeenteraad.

Begrijp me niet verkeerd beste Dilbekenaar. Ook ik ben trots op het gemeentehuis van Dilbeek; ook ik ben blij met het masterplan van Dilbeek… Dilbeek mag ook een mooi centrum krijgen/hebben. Maar Schepdaal is niet zo maar de deelgemeente van Groot-Dilbeek.

Bedankt Schepdaal Feest dat we nu nog kunnen zeggen dat Schepdaal in september een jaarmarkt heeft; de oudste jaarmarkt van Groot-Dilbeek. De Schepdaalse jaarmarkt vol bruis en leven mag nooit verloren gaan. Daarom pleit ik ook naar elke gast die naar de jaarmarkt komt “Koop uw drankbonnetjes bij Schepdaal Feest;” “Ga naar Schepdaal Feest!!!”

Beste mandatarissen van Groot-Dilbeek, beste mandatarissen van Schepdaal; laat schepdaal bruisen! Schepen van Lokale Economie, het is vijf voor twaalf voor Schepdaal. Doe iets aan de leegstaand van de winkelruimtes. Neem een voorbeeld van bijvoorbeeld Asse waar nu de leegstaand wordt aangepakt door PopUp-winkels te openen. Praat met verhuurders dat prijzen van winkelpanden (tijdelijk) naar omlaag kunnen. Laat Schepdaal weer bruisen! Het is leuk om te zien dat er nu een fietsenwinkel in het centrum van Schepdaal is én waak er over dat reclame, openingsuren en andere publicatie niet tweetalig geëtaleerd wordt of binnen x-aantal jaren zitten we ook met een faciliteitengemeente.

Beste anderstalige inwoner van Schepdaal; integratie kan alleen maar als je de taal van het volk spreekt en die taal is het Nederlands! Beste winkelier, bedankt om Nederlands te spreken met uw klanten.

Geschreven door een trotse inwoner van Schepdaal!


Wie wenst te reageren op IEDER ZIJN MENING ...
gemeenschapsraad@schepdaal.be
 
Een massa starters voor de Brasserrun - Proficiat Schepdaal Feest!!!


Naar de uitslagen van de Brasserrun!

De toekomst van het dorpscentrum Schepdaal uit de oude doos van 1994

Wie hierop wenst te reageren?
gemeenschapsraad@schepdaal.be

VROEGER EN NU'In den Raren Vos' ... 60 jaar geleden
  Wie zette in de jaren '60 Schepdaal op de de kaart ... toch de rare vos zeker!!!

Hieronder een opsomming van de 'horeca' rond 1980
(uit onze gids van de gemeenschapsraad van toen)


Negen kadasterfoto's van Schepdaalse herbergen in 1955! Iets voor ZOEKET?
Slechts in één herberg kan je nog een pintje gaan drinken.

Foto's met dank aan Jan Erkelbout / www.jammart.be / Familiekunde Vlaanderen (regio Dilbeek).


Hartelijk welkom aan Bikepoint in ons dorpscentrum!
Maar de anderstaligheid is TOTAAL MISPLAATST in het vroegere Huis De Gieter!


Foto 1954 - Nog al wat Schepdalenaren trokken in de jaren 1954+ naar de 'Vierwinden' in Molenbeek.
Op de bovenste rij: Piet Van den Berge, Pierre Van der Voorde en Charles De Camps ...
daaronder uiterst rechts Pierre Claes ... daaronder rechts Louis De Dobbeleer ...
zittend met de donkere vest Michel Peetermans (met dank voor foto en tekst)

VROEGER EN NUVormsel (Pl. Communie)  1981 ... groepsfoto voor de pastorie
 


   ............................................................................................ 
 

Zijn er dan nu geen meisjes en jongens meer die hun 'grote communie' doen? Toch wel ... waar en hoe? Iets voor ZOEKET?
Dikke proficiat aan alle communicanten! (foto communie van Dirk Van Vaerenbergh)

In 1957 kregen we zelfs een 'diploma' als herinnering ...

'Discriminatie' ... in ons dorp ... da kan toch nie ...
Scheestraat Goudveerdegem
 


wijk Schorenbos centrum

Er zijn er in ons dorp die de tweede maal voetpaden kregen terwijl anderen nog steeds in de modder moeten stampen.

De beide foto's tonen dat prima voetpaden opgebroken en vervangen werden ... voor ons onbegrijpelijk ... en voor jullie?


Fanfare Sint-Rumoldus op bezoek in brouwerij Goossens. De datum staat op de foto ... oktober 1949.

Vier gekende brouwerijen in Schepdaal ... twee aan 't Spanuit en twee in Pede ... in verband met dorpspolitiek was het 2-2!!!
Eylenbosch en Goossens ... tegenover ... De Troch en De Neve!


Brouwerij Goossens te koop ... Erfgoed in gevaar?  Link naar Inventaris Onroerend Erfgoed


Uit het fotoboek van Magda Walravens
(familie Walravens/Carion vroeger rechtover de kerk)


Foto 1898 ... tot hiertoe de oudste foto van een leerlingengroep in ons dorp ...
moet toen geen pretje geweest zijn want uiterst moeilijk om een lachend gezichtje te vinden ...
let ook op de donkere kledij.

De foto 1898 werd genomen aan de oude pastorij rechts (nu afgebroken).
Fons Van Droogenbroeck (van 'Schepdaal ... sinds onheuglijke tijden') geeft een woordje uitleg ...
De oude pastorie werd in 1856 door de gemeente Schepdaal verkocht.
In 1880 was ze eigendom van een echtpaar uit Etterbeek en in 1910 erfde de dochter het gebouw.
In 1887 diende het als vrije katholieke school maar in 1912 diende het nog als woning van de onderpastoor.
De zusters zijn in 1888 beginnen bouwen aan het klooster en de nieuwe lagere meisjesschool.
Van een kleuterklas was er nergens sprake, dus zullen de kleuters vermoedelijk nog een hele tijd in de oude pastorie zijn gebleven,
daar deze nog altijd bewoond werd door parochiepriesters.
Het verhaal van Magda zal wel juist zijn denk ik. Vooral dat ze het zal gehoord hebben van haar grootmoeder zelf.


De maquette van de nieuwe Trip Trap ... geen hoogbouw ... speelse kleuren ...
eindelijk positief nieuws voor de E. Eylenboschstraat!


Wat met de zaal Gildenhuis?
Geen of weinig communicatie ...
Als gemeenschapsraad Schepdaal kregen we hierover geen info ...
Hieronder nieuws uit de krant dan ...

   

De culturele geschiedenis/thuisbasis van ons dorp echter ...
Banjoba, BJB, KWB, Konseir ... eetfeesten vele dorpsverenigingen ...


(met dank aan Boudewijn Van Lint voor de foto's en drukwerken van toen)


Van oudsher Schepdaalse verenigingen lijken vanaf nu voor hun activiteiten/eetfeesten
als thuisbasis de gemeenschapslokalen Pede toegewezen te krijgen ...
Wie hier bedenkingen bij heeft kan op dit platform reageren!
gemeenschapsraad@schepdaal.be

 

REACTIES ...

-
Hopelijk worden er bussen ingelegd tussen de markt van Schepdaal en deze gemeenschapslokalen

- Het is jammer om vast te stellen dat het centrum van Schepdaal uit elkaar gerukt wordt.
Feestzaal het Gildenhuis – gelegen in het centrum van Schepdaal – wordt verbannen naar de verdoemenis en menig verenigingsleven
moet afzakken naar het pittoreske Sint-Gertrudis-Pede.
De architect, bouwheer … (???) die deze zaal neergepoot heeft weet waarschijnlijk veel af van het eclecticisme
maar heeft weinig kaas gegeten om er iets moois; laat staan polyvalent; van te maken.
Waarom Pede? Jammer dat er niet meer werd gelobbyd naar geografie… of waarom kon het Gildenhuis geen facelift gekregen hebben?


- Die van Goudveerdegem en Zierbeek moeten die nog wel komen?

-
Wist je dat

1. PEDE NIET HET EINDE VAN DE BESCHAVING IS

    Er wonen welopgevoede, vriendelijke mensen die iedereen met open armen ontvangen.

2. Voor de gemeenschapslokalen ijveren wij sinds maart 1980 (1ste contact met de gemeente) en inderdaad ons geduld werd beloond

3. BUSLIJN 118  verbindt SCHEPDAAL met PEDE sinds vele jaren

 Vriendelijke groeten uit het pittoreske Pede

Roger

 

- Zijn de gemeenschapslokalen van Pede af?
Het gebouw staat er, dat is een feit … maar om er te geraken trek je best je laarzen aan want de straat en de weg ernaar toe ligt er modderig bij.
Mooi en veel glaswerk, maar heeft de architect erover nagedacht dat er ook mensen in de zaal moeten zitten???
De akoestiek is een ramp.
Een eetfestijn kan er nog net doorgaan na wat pijnstillers; maar een fanfare of toneelvoorstelling is op dit moment niet mogelijk.
Jammer dat er niet echt polyvalent werd nagedacht.

Gemeenschapslokalen Goudveerdegem

Nu dat ieder Schepdaals gehucht zijn feestzaal krijgt wenst ook Gafjeirgoem zijn 'Oude Tiende Schuur'
om te bouwen tot een hedendaags gemeenschapslokaal ...
de traditionele stropoppen onder de pannen zullen voor een gezellige akoestiek zorgen!

 

IEDER ZIJN MENING Ingezonden brief ...

BEDANKT VERKOZENEN UIT  ( SCHEPDAAL )   /    ( GROOT ) -  DILBEEK ?
 

BEDANKT VOOR  DE UITVERKOOP VAN SCHEPDAAL?

BEDANKT VOOR  HET  BROUWERIJ MUSEUM?

BEDANKT VOOR  HET MOOIE POSTKANTOOR?

BEDANKT VOOR  DE MOOIE KINDERSPEELTUIN?

BEDANKT VOOR  BELOOFDE  SCHEPDAALSE GEMEENTE AMBTENAAR OP GEMEENTEHUIS?

BEDANKT VOOR  BELOOFDE SCHEPDAALSE VELDWACHTER OP GEMEENTEHUIS ?

BEDANKT VOOR VERKOOP GEMEENTEHUIS?

BEDANKT VOOR  DE  VERKOOP BROUWERIJ DE NEVE ?

BEDANKT VOOR  AFSCHAFFEN CONTAINERPARK/GROENAFVAL ?

BEDANKT VOOR  SLUITING GILDENHUIS?

BEDANKT VOOR  DE RENOVATIE EN VERFRAAIING VAN HET DORP?

BEDANKT VOOR  DE KAZERNE?

BEDANKT VOOR  HET CONTAINERSCHIP?

BEDANKT VOOR  DE PARKING ?

BEDANKT VOOR  SLUITING KERK?

BEDANKT VOOR  WAT ER AAN PARKING KERK IS GEBEURD?

BEDANKT VOOR  AFSCHAFFEN STEUN EN VERDWIJNEN  WIELERKOERSEN ?

BEDANKT VOOR  MEDEWERKING  VERDWIJNEN  VERENIGINGSLEVEN?

BEDANKT VOOR  DE KOMST 2DE HANDSWINKEL UIT DILBEEK?

BEDANKT VOOR  DE STRIJKWINKEL UIT DILBEEK?

 

VOOR DE NABIJE TOEKOMST?

 

BEDANKT VOOR VERKOOP VAN DE KERK?

BEDANKT VOOR VERKOOP VAN DE PASTORIJ?

BEDANKT VOOR SLUITING EN VERKOOP BIBLIOTHEEK?

BEDANKT VOOR VERKOOP GILDENHUIS?

BEDANKT VOOR VERDWIJNEN VAN  SCHEPDAALSE JAARMARKT ?

BEDANKT VOOR WAT ER NOG OVERBLIJFT?

BEDANKT VOOR HET LEEGPLUNDEREN ?

BEDANKT VOOR OM  TOCH NOG DURVEN  BELASTINGEN TE VERHOGEN MET 30% ?

BEDANKT VOOR  AFBRAAK  EN VERNIEUWING  FEESTZAAL TE PEDE ?

 

SCHEPDALENAARS  WAKKER WORDEN !!!
AUB  STEUN EN WERK NIET MEE AAN DE VERLOEDERING EN  DIEFSTAL  VAN ONS SCHEPDAAL!!!!!!

Wie wenst te reageren op IEDER ZIJN MENING ...
gemeenschapsraad@schepdaal.be
 

REACTIES ...

...
 


SCHEPDAAL IN DE RANDKRANT ...


Onze voorzitter Jan aan 't woord ... Klik voor het pdf-bestand.


Marie aan 't woord ... Klik voor het pdf-bestand.

VROEGER EN NUToen de pintjes van Pierre Borremans ...
 


Nu de frietjes van Frederik Bouchat ...
 

We zijn op zoek naar de historie van 'De Gendarm' ... wie weet meer?


VROEGER EN NUOude hoeve rechtover de Pedekerk met waterput rechts
 


Pastorijwoning rechts is het referentiepunt
 

Nog geen elektriciteit in het dorp dus ongeveer 100 jaar geleden ... Nu 'moderner' maar daarom niet mooier ...
 

De 'Boerenmarkt' Schepdaal start de vrijdagnamiddagverkoop


VROEGER EN NU
Villa dokter Van Lierde
 


???

De villa van dokter Van Lierde werd in 1914 gebouwd (met dank aan Magda Walravens voor de foto van toen) ...

Voor zover we weten gaat geen enkele 'Schepdalenaar', die het dorp ter harte neemt,
 akkoord met deze gang van zaken!


Bij vraagstelling in cultuurraad, erfgoed Dilbeek ... is geen enkel spoor gevonden betreffende enig
OVERLEG OF INSPRAAK.
Het vorige gemeentebestuur moet beseffen dat hun beslissing toen geen draagvlak had bij de lokale gemeenschap.
Eén ... waarom verkopen? Was er geen andere bestemming voor het gebouw mogelijk?
Twee ... bij de verkoop kon eenvoudig bepaald worden dat dit gebouw niet mocht afgebroken worden zodat ook ons gemeentepleintje bleef bestaan ...
Maar ... dit is niet gebeurd!!! Waarom?
Deze piste vergeten of niet overwogen?
Mogelijk om de verkoopprijs hoger te houden (volgens een Dilbeeks architect)?
Andere bron zegt zelfs dat dit pasmunt moest worden voor de bouw van de muziekacademie in Dilbeek???
Wie zich geroepen voelt, kan op dit gegeven op dit platform reageren!
gemeenschapsraad@schepdaal.be


Schepdaal bloedt ...


de 'kazerne' met de Schepdaalvreemde naam Aurelia???


het 'containerschip' ... of de 'oorlogsbodem'Stel je even in hun plaats. De bewoners van o.a. de smalle Kerkstraat krijgen daar plots een immens gebouw voor hun neus!

En dan moeten we nog stellen dat we van de BOUWKUNST (schoonheid) geen cadeaus krijgen ...
Zijn betrokken diensten in Leuven en/of Dilbeek door hun mogelijk gebrek aan lokale binding de pedalen niet even kwijt?
Projectontwikkelaars die tegen de laagste kostprijs en de hoogst mogelijke verkoopprijs (verhuurprijs) het straatbeeld gaan bepalen!!!
Mogen we niet verwachten dat ons gemeentebestuur hier gepast ingrijpt?
De gemeenschapsraad Schepdaal is het niet eens met de bouwprojecten die ons dorpscentrum 'ontsieren' !!!
Te hoog, te dicht bij de straat, de 'winkels'  op het gelijkvloers, de 'schoonheid' ...
1829 - Het centrum van Sint-Gertrudis-Pede.
Naast de Molenbeek en de Laarbeek heel wat wateroppervlakken toen.

Spijtig ...

De bedoeling is op deze website een erfgoedarchief op te bouwen met foto's, gegevens ... Bezorg ze ons.
 


UIT DE 'GOUDEN JAREN 70' VAN SCHEPDAAL ... even bijna vier decennia terug

 Bouw huisjes derde leeftijd in de Marktstraat
Het dynamische gemeentebestuur in de jaren '70 zorgde voor heel wat verwezenlijkingen:
verbroedering Obervellach, opstart sneeuwklassen, uitbreiding gemeenteschool met twee klassen en een refter, voetbalveld FC Schepdaal, huizen derde leeftijd, jeugdclublokaal JOS,  oprichting cultuurraad, sporthal Caerenbergveld (eindelijk zaalvolley voor de Schepdaalse  volleybalclub), een periodiek 'officieel mededelingsblad van de gemeente Schepdaal' ...
 1829 - Het centrum van Schepdaal rond de kerk.
Nog geen marktplein en geen enkel huis op die plaats. Eerder een kruispunt met Mollekensweg.
Let ook op de grote boerderij rechtover de kerk. Hieronder de toegangspoort als overblijvende 'getuige'.


 88e JAARMARKT SCHEPDAAL ... DE JAARLIJKSE TOPPER VAN SCHEPDAALFEEST
PROFICIAT aan het ferme Schepdaalfeestteam!!!Even 6
0 jaar terug ...

Foto 1954 bij zuster Engelbertha
Regelmatig worden ons foto’s toegestuurd van meisjesklassen en daarom dus eindelijk ook deze link in het menu.

VROEGER EN NUHet hof van burgemeesters De Camps en Appelmans ...
de eerste burgemeesters van Schepdaal
 


'Aan Pronckaert' nu ... Waar jaarlijks
het buurtfeest ''t Meuleken' gehouden wordt
 Een oude foto om te koesteren ... met dank aan Ghislaine en Maurice Appelmans.
We zoeken nog om deze foto te dateren ... mogelijk
±1900.


100 jaar geleden ... 30 augustus 1914 ...  WO1 in Schepdaal


'Den 30 Augustus, rond 8 ure 's avonds een 84 jarige ouderling ... door eenen duitsche soldaat ... dicht bij zijn huis doodgeschoten.'
Schepdael 1914 - 1915, een verslag van de eerste oorlogsjaren, geschreven door Patrice De Smedt, pastoor te Schepdaal.
Dit verslag komt uit het jubileumboek 'Schepdaal ... sinds onheuglijke tijden' auteurs Fons Van Droogenbroeck en Fil Straetmans.
Klik op de foto's hierboven om het verslag van pastoor De Smedt te lezen.


WO 1 in Schepdaal ... familie Jef Valkeniers

Dokter Albert Valkeniers (vader van Jef Valkeniers) op de eerste foto links en op de tweede foto achteraan midden. 
Hieronder een stuk familieverhaal geschreven door onze vroegere burgemeester Jef Valkeniers.

Klik hier voor alle foto's

Aan 't Vossegat werd begin juli eindelijk het nieuwe bord opgehangen
(met steun van Marnixring Dilbeek)


Ook in 't Gildenhuis maar dan in 't vroegere café ... Schepdaal december 1955

Na de toneelopvoering  "Ik eis de doodstraf" nog een gezellig onderonsje in het café Gildenhuis
met dorpsartiest/drukker Boudewijn Van Lint.
Schepdaals dorpsleven op en top!
Zittend de jonge Louis De Dobbeleer ... ons spijtig genoeg te vroeg ontnomen (oudercomité, jaarmarkt, schoolraad, volleybal ...).
 


Krijgen we nog een 'te hoge kazerne' in ons dorp? Of wordt het creatiever?
Staan dergelijke hoge projecten niet te dicht bij de straat?
Een winkelrij op het gelijkvloers en dan nog de toegestane woonlagen lijkt ons niet op zijn plaats in ons dorp.
Op de plaats van ons oud-gemeentehuis ... ons erfgoed!
 


Uitnodiging op de kerkpoort Sint-Rumoldus
Hoe moeten we deze uitnodiging/melding inschatten?

Eén van de mooiste hoekjes van ons dorp ...
2004 - 2014 ... NATUURGEBIED DE WEREWEIDE IS 10 JAAR

Luchtfoto met de drie delen ... een foto bij de aanleg van de poel in 2004

Het natuurproject van gemeenteschool De Klimop

1969 ... 45 jaar terug ... motorcross in De Wereweide

Foto met dank aan Gaston Ceuppens - Gelukkig heeft De Wereweide nu als natuurgebied een betere bestemming!!!
 

Het vierde leerjaar in 1974 bij zuster Ernestine en de reünie als vijftigers op 24/04/2014
De ronde van Dilbeek in Schepdaal vrijdag 4 april in 't Gildenhuis
Klik hier voor de presentatie met o.a. de meerjarenplanning voor deelgemeente Schepdaal


Parijs-Roubaix in Pede ... de 'Erwyksche baen' naar de Laarbeek toe ... een prachtig hoekje Pede ... deze keer geen straatwerken gevraagd!

VROEGER EN NU'de konijnenpijp' in de jaren vijftig ...
 


De Albert I-straat nu
 
De creatieve wandeling van Peter Janssens ... oud-leerling gemeenteschool De Klimop ...

Verrassend grafisch werk ... link naar de website van Peter ...
 www.littlerain.be

13.03.1974 ... 40 jaar terug ... Ontploffing vuurwerkfabriek!

Het schokkende verhaal ...

Een nieuwe toekomst voor brouwerij De Troch in het gehucht Spanuit ...

Klik hier voor de link naar de plannen van de buitengevels!Toen het monument voor de gesneuvelden 1e WO nog het centrum was van het marktplein ...
Foto beginjaren 1920.
De driehoek was er nog niet. Let graag op de eerste elektrische straatverlichting.
Zeker nu bij de herdenking 100 jaar is een ferme opfrisbeurt uiterst gewenst!
De gemeenschapsraad Schepdaal adviseert dat dit monument centraal moet in het dorp blijven (geen bezwaar tegen een kleine verplaatsing).

Is Aurelia een aanwinst voor de dorpsziel Schepdaal???

Wie is Aurelia? Mogen we niet verwachten dat een dergelijk bouwproject als naam een plaatselijke (historische) link krijgt?
Mogen we niet verwachten dat dit bouwkundig naar de straat toe een aanwinst is voor het 'dorpsgezicht'? Vele Schepdaalnaren spreken eerder van een 'kazerne'.
Wordt de gemeenschap hier niet voor schut gezet?
Laat de ontwerper hier geen steken vallen?

Wat is de toekomst van die winkelruimten gelijkvloers?
Na het verdwijnen van de parkeergelegenheid aan het oud-gemeentehuis ... zijn nu de mogelijkheden om te parkeren overwogen in de straat?
Moet het gemeentelijk beleid hierbij niet bouwkundig attent zijn, gepast ingrijpen ... dwingen?
Wie reageert?  Wie durft? (gemeenschapsraad Schepdaal)

Na ons gemeentehuis gaat ook de 'TRIPTRAP' uit het dorpsbeeld verdwijnen ... Spijtig!Viering 100 jaar klooster in het dorp met de fanfare Sint-Rumoldus (foto's 1986?)

Natuurlijk zijn we pro voor betere infrastructuur voor onze kinderen ...

We maken ons ook zorgen over de trotse 'skyline Spanuit' bij 't binnenrijden van Schepdaal ...
Links brouwerij Eylenbosch en rechts brouwerij De Troch. Stand van zaken???

Expo 1958 - De herkomst van de grootste reclamerealisatie van brouwerij Eylenbosch.
Ray zit tussen zijn grootmoeder en mama bij de stand van de brouwerij op de wereldtentoonstelling 1958.
'Krieken en Lambic' werd later vervangen door 'Spanik' een nieuwe biersoort van toen (Spanuit ... Lambik).


FC Schepdaal 40 ... al een uitgebreider verslag!


Wie op zoek is naar zijn voorouders ... heel wat vrijwilligers bouwen aan een digitale databank.

Even 100 jaar terug ... het centrum van Sint-Gertrudis-Pede

Met o.a. de 'Erwyksche baen' naar de Laarbeek toe ...
 September 1951 bij de feestelijke opening van de 'macadam' in Pede

'Als Meneer en Madam Néval liep ik met mijn zuster Gabriëlle vlak achter de fanfare tijdens de optocht.
Mijn pyjama was door mijn moeder, met de naaimachine, gevuld met etiketten van brouwerij De Neve' ...
Een prachtige, originele foto en een verhaal uit Nederland (klik op de foto).
 


UIT DE 'GOUDEN JAREN 70' VAN SCHEPDAAL ... even vier decennia terug

 Start aanleg voetbalplein 1972

Foto met dank aan Luc Vandergoten (klik hier voor foto in grote resolutie)

 FC SCHEPDAAL is 40 ...


De eerste sneeuwklassen voor de zesdeklassers

Adelboden 1973 - Allereerste sneeuwklassen
(foto's Stefaan Bellemans en Joris Janssens)

 
  Obervellach 1974 - De tweede sneeuwklassen voor onze dorpsscholen  
 

Het dynamische gemeentebestuur in de jaren '70 zorgde voor heel wat verwezenlijkingen:
verbroedering Obervellach, opstart sneeuwklassen, uitbreiding gemeenteschool met twee klassen en een refter, voetbalveld FC Schepdaal, huizen derde leeftijd, jeugdclublokaal JOS,  oprichting cultuurraad, sporthal Caerenbergveld (eindelijk zaalvolley voor de Schepdaalse  volleybalclub), een periodiek 'officieel mededelingsblad van de gemeente Schepdaal' ...
 De 'dorpsziel' even niet oké bij Belgacomwerken op ons marktplein!

Hieronder reeds de vlugge reactie van gemeenteraadslid Jan Margot:

'Danke om dit te signaleren.

We hebben het intern doorgestuurd, om het bord te laten weghalen en aannemers nogmaals te wijzen
op het feit dat ze de taal van de gemeente moeten respecteren.'Uitbating Pedemolen - Fotoreeks Dirk Van Vaerenbergh uit Goudveerdegem


Even 30 jaar terug ...


Schepdaal in Feest 1983


Scholenwedstrijd van 6AB in De Wereweide


Atlas buurtwegen (toestand 1845)Herinventarisatie Bouwkundig Erfgoed Schepdaal/Dilbeek afgewerkt
Welke gebouwen zijn opgenomen in de inventaris? Zoek maar op met de link op foto ...

Geraardsbergsestraat 133
Vakwerkwoning op de hoek met de Kerkhofstraat waarvan het langgestrekte volume reeds aanwezig was op het primitief kadaster in 1829.
Op deze locatie was al ook bebouwing aanwezig op de Ferrariskaart (circa 1770-1778)
.


Even 60 jaar terug ...

Foto 1953 - Fanfare Sint-Rumoldus gesticht in december 1911 op initiatief van brouwer/burgemeester Emile Eylenbosch.
Enkele namen op de eerste rij: Edmond Van Belle, Victor Valkeniers, Jan Cool, Emiel Valkeniers, burgemeester Louis De Dobbeleer ...
Met dank aan het opzoekwerk van Felix Meert (klik hier voor de lijst)
De bedoeling is op deze website een
erfgoedarchief op te bouwen met foto's, gegevens ... Bezorg ze ons.
Geef ons een seintje ...
gemeenschapsraad@schepdaal.be

80 jaar terug ...

In 1893 werd de brouwerij Eylenbosch gebouwd. In 1933 werd het veertigjarig bestaan gevierd.
In het midden brouwer/burgemeester Emile Eylenbosch met zijn gezin. Alle belangrijke klanten (o.a. geuzestekers) waren uitgenodigd.
Tweede rij derde van links staat Edmond Van Belle. In heel Schepdaal vroeger gekend als 'Mong van Ceuppens'.
 


Zonder woorden ...
ons Schepdaals erfgoed ...


 


De Kerkstraat kreeg nieuwe naamborden
 en éénrichtingsverkeer
 

 Schepdaal vroeger
 


Gemeenschapsraad
 


De Klimop vroeger
 


De uitkijktoren van De Klimop
 
    

Schepdaal actueel
 


Natuurgebied De Wereweide
 

 De herbergen van Pede


 Zierbeek 35 jaar geleden
 

 

 Alle bijkomende info, wenken, aanvullingen, rechtzettingen, onontdekte schatten ... zijn van harte welkom!!!
Mochten er dorpsgenoten/betrokkenen zijn die niet akkoord zijn met het publiceren van bepaalde foto's of namen ... geef ons een seintje.
 
Gegevens en foto's verzamelen is een werk van lange adem en vraagt heel wat geduld en moeite ...
 Vanzelfsprekend vinden we dus dat foto's en gegevens van deze website enkel met bronvermelding (www.schepdaal.be) kunnen gebruikt worden.

Websitebeheer
Raymond Berlanger


Privacybeleid
De Gemeenschapsraad van Schepdaal respecteert de privacy van alle  gebruikers van zijn webstek www.schepdaal.be  
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht noch ter beschikking gesteld.
Uw (e)-postadres kan wel worden gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen
van onze webstek, te attenderen op interessante evenementen of om u een nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde op die dienst uitschrijven.
Medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, of andere  gegevens veranderen, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.